{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Pensionärshemsföreståndare?

Medellönen för en Pensionärshemsföreståndare är
59 800 kr
i månaden.

Medellöner för Pensionärshemsföreståndare

Snittlön
Snittlön 59 800 kr
Man
Män 59 600 kr
Kvinna
Kvinnor 59 900 kr

Så mycket tjänar en Pensionärshemsföreståndare i Sverige

En Pensionärshemsföreståndare i Sverige tjänar i snitt 59 800 kr i månadslön.

Lönen för en Pensionärshemsföreståndare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Pensionärshemsföreståndare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Pensionärshemsföreståndare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Servicehusföreståndare , Områdeschef hemtjänst  och Områdeschef äldreomsorg  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Pensionärshemsföreståndare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Pensionärshemsföreståndare på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom äldreomsorg, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Pensionärshemsföreståndare tjänar?

Känner du en Pensionärshemsföreståndare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Pensionärshemsföreståndare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Pensionärshemsföreståndare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Pensionärshemsföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 52 200 kr 56 200 kr
35-44 58 900 kr 58 000 kr
45-54 61 000 kr 59 700 kr
55-64 62 700 kr 64 000 kr
65-66 61 700 kr - kr
Genomsnitt 61 200 kr 60 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Pensionärshemsföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 53 800 kr 31 400 kr
35-44 58 600 kr 36 200 kr
45-54 60 800 kr 38 600 kr
55-64 62 900 kr 38 400 kr
65-66 62 200 kr 40 300 kr
Genomsnitt 61 100 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 56 300 kr 56 800 kr 55 100 kr
Norra Mellansverige 59 900 kr 58 900 kr 65 400 kr
Riket 61 100 kr 61 200 kr 60 600 kr
Småland med öarna 59 800 kr 60 300 kr 57 100 kr
Stockholm 69 200 kr 69 100 kr 69 900 kr
Sydsverige 58 800 kr 59 000 kr 58 300 kr
Västsverige 62 800 kr 63 100 kr 61 400 kr
Östra Mellansverige 61 600 kr 61 600 kr 61 400 kr
Övre Norrland 56 100 kr 56 300 kr 54 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som pensionärshemsföreståndare, ligger på 69 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 69 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som pensionärshemsföreståndare, ligger på 52 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 54 600 kr.

Variationer i lön inom Pensionärshemsföreståndare

Yrkestitel Kvinna Man
Servicehusföreståndare 59 900 kr 59 600 kr
Områdeschef hemtjänst 59 900 kr 59 600 kr
Områdeschef äldreomsorg 59 900 kr 59 600 kr
Enhetschef äldreomsorg 45 700 kr 45 500 kr
Enhetschef hemtjänst 45 700 kr 45 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Pensionärshemsföreståndare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Pensionärshemsföreståndare

Visste du att en Pensionärshemsföreståndare i snitt har liknande lön som en Domare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Pensionärshemsföreståndare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken