{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Pensionärshemsföreståndare?

Medellönen för en Pensionärshemsföreståndare är

60 400 kr

i månaden.

Medellöner för Pensionärshemsföreståndare

Snittlön
Snittlön 60 400 kr
Man
Män 56 800 kr
Kvinna
Kvinnor 61 400 kr

Så mycket tjänar en Pensionärshemsföreståndare i Sverige

En Pensionärshemsföreståndare i Sverige tjänar i snitt 60 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Pensionärshemsföreståndare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Servicehusföreståndare, Områdeschef hemtjänst och Områdeschef äldreomsorg kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Pensionärshemsföreståndare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Pensionärshemsföreståndare på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom äldreomsorg, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Pensionärshemsföreståndare tjänar?

Känner du en Pensionärshemsföreståndare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Pensionärshemsföreståndare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Pensionärshemsföreståndare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Pensionärshemsföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 56 000 kr 56 800 kr
35-44 60 400 kr 61 200 kr
45-54 62 800 kr 63 100 kr
55-64 64 600 kr 64 900 kr
65-66 65 200 kr - kr
Genomsnitt 63 100 kr 62 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Pensionärshemsföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 56 400 kr 32 300 kr
35-44 60 600 kr 37 000 kr
45-54 62 800 kr 39 600 kr
55-64 64 700 kr 39 400 kr
65-66 64 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 63 000 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 57 600 kr 57 500 kr 57 900 kr
Norra Mellansverige 61 000 kr 60 400 kr 64 900 kr
Riket 63 000 kr 63 100 kr 62 700 kr
Småland med öarna 61 700 kr 62 000 kr 60 300 kr
Stockholm 70 400 kr 70 300 kr 71 100 kr
Sydsverige 61 300 kr 61 300 kr 61 200 kr
Västsverige 64 900 kr 65 300 kr 63 400 kr
Östra Mellansverige 63 200 kr 63 300 kr 62 700 kr
Övre Norrland 57 500 kr 57 800 kr 55 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som pensionärshemsföreståndare, ligger på 71 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 70 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som pensionärshemsföreståndare, ligger på 55 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i Övre Norrland. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 56 000 kr.

Variationer i lön inom Pensionärshemsföreståndare

Yrkestitel Kvinna Man
Servicehusföreståndare 61 400 kr 56 800 kr
Områdeschef hemtjänst 61 400 kr 56 800 kr
Områdeschef äldreomsorg 61 400 kr 56 800 kr
Enhetschef äldreomsorg 47 000 kr 46 900 kr
Enhetschef hemtjänst 47 000 kr 46 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Pensionärshemsföreståndare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Pensionärshemsföreståndare

Visste du att en Pensionärshemsföreståndare i snitt har liknande lön som en Apotekschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Pensionärshemsföreståndare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken