{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Enhetschef hemtjänst?

Medellönen för en Enhetschef hemtjänst är

45 700 kr

i månaden.

Medellöner för Enhetschef hemtjänst

Snittlön
Snittlön 45 700 kr
Man
Män 45 500 kr
Kvinna
Kvinnor 45 700 kr

Så mycket tjänar en Enhetschef hemtjänst i Sverige

Månadslönen för en Enhetschef hemtjänst i Sverige är i snitt 45 700 kr.

Beroende på var en Enhetschef hemtjänst arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Enhetschef äldreomsorg, Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef och Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Enhetschef hemtjänst?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Enhetschef hemtjänst på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom äldreomsorg. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Enhetschef hemtjänst tjänar?

Känner du en Enhetschef hemtjänst? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Enhetschef hemtjänst

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Enhetschef hemtjänst löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 40 400 kr - kr
45-54 45 700 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 600 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Enhetschef hemtjänst Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 41 500 kr 39 600 kr
45-54 46 300 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 43 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 36 500 kr 37 200 kr
25-34 41 900 kr 42 300 kr
35-44 45 000 kr 44 800 kr
45-54 46 500 kr 46 300 kr
55-64 47 700 kr 47 800 kr
65-66 48 700 kr 50 000 kr
Genomsnitt 46 000 kr 45 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Enhetschef hemtjänst Genomsnitt alla yrken
18-24 36 600 kr 25 300 kr
25-34 42 000 kr 31 400 kr
35-44 45 000 kr 36 200 kr
45-54 46 500 kr 38 600 kr
55-64 47 700 kr 38 400 kr
65-66 48 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 45 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 000 kr 42 600 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 44 700 kr 44 600 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 40 500 kr 40 700 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 42 500 kr 42 600 kr 41 600 kr
Norra Mellansverige 44 200 kr 44 300 kr 43 600 kr
Riket 45 900 kr 46 000 kr 45 500 kr
Småland med öarna 45 900 kr 46 000 kr 45 400 kr
Stockholm 50 200 kr 50 300 kr 49 600 kr
Sydsverige 46 700 kr 46 800 kr 46 400 kr
Västsverige 47 100 kr 47 200 kr 46 800 kr
Östra Mellansverige 45 900 kr 46 100 kr 45 100 kr
Övre Norrland 41 200 kr 41 300 kr 40 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som enhetschef hemtjänst, ligger på 56 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 50 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som enhetschef hemtjänst, ligger på 35 100 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Enhetschef hemtjänst

Yrkestitel Kvinna Man
Pensionärshemsföreståndare 59 900 kr 59 600 kr
Områdeschef hemtjänst 59 900 kr 59 600 kr
Områdeschef äldreomsorg 59 900 kr 59 600 kr
Äldreomsorgschef 59 900 kr 59 600 kr
Enhetschef äldreomsorg 45 700 kr 45 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Enhetschef hemtjänst

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Enhetschef hemtjänst

Visste du att en Enhetschef hemtjänst i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Enhetschef hemtjänst inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken