{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Hemtjänstchef?

Medellönen för en Hemtjänstchef är
45 700 kr
i månaden.

Medellöner för Hemtjänstchef

Snittlön
Snittlön 45 700 kr
Man
Män 45 500 kr
Kvinna
Kvinnor 45 700 kr

Så mycket tjänar en Hemtjänstchef i Sverige

En Hemtjänstchef i Sverige tjänar i snitt 45 700 kr i månadslön.

Lönen för en Hemtjänstchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Hemtjänstchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Hemtjänstchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Enhetschef äldreomsorg , Enhetschef hemtjänst  och Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Hemtjänstchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Hemtjänstchef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom äldreomsorg. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Hemtjänstchef tjänar?

Känner du en Hemtjänstchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Hemtjänstchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Hemtjänstchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 40 400 kr - kr
45-54 45 700 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 600 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Hemtjänstchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 41 500 kr 39 600 kr
45-54 46 300 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 43 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 36 500 kr 37 200 kr
25-34 41 900 kr 42 300 kr
35-44 45 000 kr 44 800 kr
45-54 46 500 kr 46 300 kr
55-64 47 700 kr 47 800 kr
65-66 48 700 kr 50 000 kr
Genomsnitt 46 000 kr 45 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Hemtjänstchef Genomsnitt alla yrken
18-24 36 600 kr 25 300 kr
25-34 42 000 kr 31 400 kr
35-44 45 000 kr 36 200 kr
45-54 46 500 kr 38 600 kr
55-64 47 700 kr 38 400 kr
65-66 48 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 45 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 000 kr 42 600 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 44 700 kr 44 600 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 40 500 kr 40 700 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 42 500 kr 42 600 kr 41 600 kr
Norra Mellansverige 44 200 kr 44 300 kr 43 600 kr
Riket 45 900 kr 46 000 kr 45 500 kr
Småland med öarna 45 900 kr 46 000 kr 45 400 kr
Stockholm 50 200 kr 50 300 kr 49 600 kr
Sydsverige 46 700 kr 46 800 kr 46 400 kr
Västsverige 47 100 kr 47 200 kr 46 800 kr
Östra Mellansverige 45 900 kr 46 100 kr 45 100 kr
Övre Norrland 41 200 kr 41 300 kr 40 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som hemtjänstchef, ligger på 56 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 50 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som hemtjänstchef, ligger på 35 100 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Hemtjänstchef

Yrkestitel Kvinna Man
Pensionärshemsföreståndare 59 900 kr 59 600 kr
Områdeschef hemtjänst 59 900 kr 59 600 kr
Områdeschef äldreomsorg 59 900 kr 59 600 kr
Enhetschef äldreomsorg 45 700 kr 45 500 kr
Enhetschef hemtjänst 45 700 kr 45 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken