{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD äldrevård?

Medellönen för en VD äldrevård är

46 900 kr

i månaden.

Medellöner för VD äldrevård

Snittlön
Snittlön 46 900 kr
Man
Män 46 900 kr
Kvinna
Kvinnor 47 000 kr

Så mycket tjänar en VD äldrevård i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD äldrevård tjänar 46 900 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD äldrevård kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD äldrevård så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Enhetschef äldreomsorg, Enhetschef hemtjänst och Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef.

Vad gör en VD äldrevård?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD äldrevård på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom äldreomsorg. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD äldrevård tjänar?

Känner du en VD äldrevård? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD äldrevård

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD äldrevård löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 500 kr - kr
35-44 42 600 kr - kr
45-54 47 500 kr - kr
55-64 47 200 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 44 000 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD äldrevård Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 36 600 kr 35 200 kr
35-44 43 600 kr 41 000 kr
45-54 47 800 kr 44 300 kr
55-64 47 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 44 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 39 600 kr 35 500 kr
25-34 43 400 kr 43 800 kr
35-44 46 300 kr 46 000 kr
45-54 47 900 kr 48 000 kr
55-64 49 000 kr 49 100 kr
65-66 50 700 kr 48 700 kr
Genomsnitt 47 300 kr 46 800 kr

 

Ålder Genomsnitt VD äldrevård Genomsnitt alla yrken
18-24 39 100 kr 26 000 kr
25-34 43 500 kr 32 300 kr
35-44 46 200 kr 37 000 kr
45-54 47 900 kr 39 600 kr
55-64 49 000 kr 39 400 kr
65-66 50 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 47 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 44 600 kr 44 000 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 46 500 kr 45 900 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 43 200 kr 43 100 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 43 400 kr 43 600 kr 42 400 kr
Norra Mellansverige 45 100 kr 45 200 kr 44 900 kr
Riket 47 200 kr 47 300 kr 46 800 kr
Småland med öarna 47 000 kr 47 100 kr 46 800 kr
Stockholm 51 900 kr 51 900 kr 51 900 kr
Sydsverige 48 200 kr 48 300 kr 47 600 kr
Västsverige 48 400 kr 48 400 kr 48 000 kr
Östra Mellansverige 47 300 kr 47 400 kr 46 900 kr
Övre Norrland 42 500 kr 42 500 kr 41 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd äldrevård, ligger på 56 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 51 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd äldrevård, ligger på 35 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 35 800 kr.

Variationer i lön inom VD äldrevård

Yrkestitel Kvinna Man
Pensionärshemsföreståndare 61 400 kr 56 800 kr
Områdeschef hemtjänst 61 400 kr 56 800 kr
Områdeschef äldreomsorg 61 400 kr 56 800 kr
Enhetschef äldreomsorg 47 000 kr 46 900 kr
Enhetschef hemtjänst 47 000 kr 46 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken