{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Psykoterapeut?

Medellönen för en Psykoterapeut är

46 500 kr

i månaden.

Medellöner för Psykoterapeut

Snittlön
Snittlön 46 500 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 46 000 kr

Så mycket tjänar en Psykoterapeut i Sverige

En Psykoterapeut i Sverige tjänar i snitt 46 500 kr i månadslön.

Lönen för en Psykoterapeut kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Psykoterapeut så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Individualterapeut och Barnterapeut.

Vad gör en Psykoterapeut?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Psykoterapeut på följande sätt:
Ger psykoterapeutisk eller psykoanalytisk behandling genom samtal med individer, familjer eller grupper. Undersöker psykiska problem, kartlägger hinder och möjligheter till lösningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Psykoterapeut tjänar?

Känner du en Psykoterapeut? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Psykoterapeut

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Psykoterapeut löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Psykoterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 600 kr - kr
35-44 44 200 kr 44 500 kr
45-54 44 700 kr 46 200 kr
55-64 44 700 kr 46 300 kr
65-66 47 000 kr 43 900 kr
Genomsnitt 44 800 kr 45 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Psykoterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 40 100 kr 32 300 kr
35-44 44 300 kr 37 000 kr
45-54 45 000 kr 39 600 kr
55-64 44 900 kr 39 400 kr
65-66 46 400 kr 41 000 kr
Genomsnitt 44 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 100 kr 41 100 kr - kr
Norra Mellansverige 43 100 kr 43 100 kr - kr
Riket 44 900 kr 44 800 kr 45 700 kr
Småland med öarna 49 400 kr 47 500 kr 53 100 kr
Stockholm 45 000 kr 45 300 kr - kr
Sydsverige 45 300 kr 44 600 kr 48 000 kr
Västsverige 44 700 kr 44 700 kr 44 600 kr
Östra Mellansverige 44 800 kr 45 100 kr 43 500 kr
Övre Norrland 44 500 kr 44 800 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som psykoterapeut, ligger på 61 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 53 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som psykoterapeut, ligger på 39 500 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom Psykoterapeut

Yrkestitel Kvinna Man
Psykolog 43 700 kr 44 300 kr
PTP-psykolog 43 700 kr 44 300 kr
Skolpsykolog 43 700 kr 44 300 kr
Barnpsykolog 43 700 kr 44 300 kr
Neuropsykolog 43 700 kr 44 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Psykoterapeut

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Psykoterapeut

Visste du att en Psykoterapeut i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Psykoterapeut inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken