{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Rostskyddsmålare?

Medellönen för en Rostskyddsmålare är

32 600 kr

i månaden.

Medellöner för Rostskyddsmålare

Snittlön
Snittlön 32 600 kr
Man
Män 32 700 kr
Kvinna
Kvinnor 32 200 kr

Så mycket tjänar en Rostskyddsmålare i Sverige

I Sverige tjänar en Rostskyddsmålare i snitt 32 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Rostskyddsmålare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Rostskyddsmålare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Lackerare, Fordonslackerare och Industrilackerare.

Vad gör en Rostskyddsmålare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Rostskyddsmålare på följande sätt:
Underbehandlar och lackerar produkter av olika slag och material. Förser ytor med emalj eller annat ytlager.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Rostskyddsmålare tjänar?

Känner du en Rostskyddsmålare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Rostskyddsmålare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Rostskyddsmålare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 31 600 kr
25-34 - kr 32 200 kr
35-44 - kr 32 500 kr
45-54 - kr 32 800 kr
55-64 - kr 35 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 200 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Rostskyddsmålare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 31 400 kr 35 200 kr
35-44 32 600 kr 41 000 kr
45-54 32 600 kr 44 300 kr
55-64 34 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Rostskyddsmålare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 600 kr 32 200 kr 32 700 kr
Småland med öarna 29 100 kr - kr 29 300 kr
Stockholm 34 800 kr - kr 36 100 kr
Sydsverige 30 700 kr - kr 31 200 kr
Västsverige 30 200 kr - kr 30 200 kr
Östra Mellansverige 32 700 kr - kr 33 500 kr
Övre Norrland 42 100 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som rostskyddsmålare, ligger på 42 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Övre Norrland.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som rostskyddsmålare, ligger på 29 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Variationer i lön inom Rostskyddsmålare

Yrkestitel Kvinna Man
Lackerare 32 200 kr 32 700 kr
Sanerare 28 500 kr 30 000 kr
Skadedjurstekniker 28 500 kr 30 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Rostskyddsmålare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Rostskyddsmålare

Visste du att en Rostskyddsmålare i snitt har liknande lön som en Dansare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Rostskyddsmålare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken