{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en ST-läkare?

Medellönen för en ST-läkare är

53 000 kr

i månaden.

Medellöner för ST-läkare

Snittlön
Snittlön 53 000 kr
Man
Män 53 600 kr
Kvinna
Kvinnor 52 500 kr

Så mycket tjänar en ST-läkare i Sverige

En ST-läkare i Sverige tjänar i snitt 53 000 kr i månadslön.

Beroende på var en ST-läkare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vad gör en ST-läkare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en ST-läkare på följande sätt:
Gör en tidsbegränsad specialisttjänstgöring bestående av utbildning samt läkararbete under handledning. Undersöker patienter, ställer diagnoser och gör behandlingsplaner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik ST-läkare tjänar?

Känner du en ST-läkare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik ST-läkare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av ST-läkare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 53 700 kr 55 000 kr
35-44 53 900 kr 55 300 kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 900 kr 56 000 kr

 

Ålder Genomsnitt ST-läkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 54 200 kr 35 200 kr
35-44 54 400 kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 54 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 50 700 kr 51 900 kr
35-44 53 200 kr 54 300 kr
45-54 56 600 kr 55 700 kr
55-64 59 200 kr 63 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 52 200 kr 53 200 kr

 

Ålder Genomsnitt ST-läkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 51 300 kr 32 300 kr
35-44 53 700 kr 37 000 kr
45-54 56 100 kr 39 600 kr
55-64 61 500 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 52 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 54 700 kr 53 900 kr 56 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 52 200 kr 52 200 kr 52 200 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 59 000 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 800 kr 52 800 kr 52 900 kr
Norra Mellansverige 53 700 kr 53 500 kr 54 100 kr
Riket 52 600 kr 52 200 kr 53 200 kr
Småland med öarna 52 300 kr 51 700 kr 53 100 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 49 000 kr 48 700 kr 49 300 kr
Västsverige 51 300 kr 50 500 kr 52 300 kr
Östra Mellansverige 55 700 kr 55 500 kr 56 100 kr
Övre Norrland 53 000 kr 53 200 kr 52 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som st-läkare, ligger på 63 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 59 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som st-läkare, ligger på 46 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 47 400 kr.

Variationer i lön inom ST-läkare

Yrkestitel Kvinna Man
Överläkare 85 900 kr 86 900 kr
Kirurg 85 900 kr 86 900 kr
Obducent 85 900 kr 86 900 kr
Specialistläkare 85 900 kr 86 900 kr
AT-läkare 37 200 kr 37 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en ST-läkare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en ST-läkare

Visste du att en ST-läkare i snitt har liknande lön som en Kanslichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en ST-läkare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken