{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Träindustriarbetare?

Medellönen för en Träindustriarbetare är

31 100 kr

i månaden.

Medellöner för Träindustriarbetare

Snittlön
Snittlön 31 100 kr
Man
Män 31 100 kr
Kvinna
Kvinnor 31 100 kr

Så mycket tjänar en Träindustriarbetare i Sverige

Månadslönen för en Träindustriarbetare i Sverige är i snitt 31 100 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Träindustriarbetare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Verkstadssnickare, Träsvarvare och Trämaskinställare.

Vad gör en Träindustriarbetare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Träindustriarbetare på följande sätt:
Ställer in hel- och halvautomatiska träbearbetningsmaskiner samt utför bearbetning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Träindustriarbetare tjänar?

Känner du en Träindustriarbetare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Träindustriarbetare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Träindustriarbetare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 28 800 kr
25-34 30 900 kr 30 400 kr
35-44 - kr 31 300 kr
45-54 32 300 kr 32 000 kr
55-64 31 600 kr 31 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 100 kr 31 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Träindustriarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 000 kr 28 100 kr
25-34 30 400 kr 35 200 kr
35-44 31 100 kr 41 000 kr
45-54 32 000 kr 44 300 kr
55-64 31 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Träindustriarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 30 100 kr - kr 30 200 kr
Riket 31 100 kr 31 100 kr 31 100 kr
Småland med öarna 31 300 kr 32 300 kr 31 200 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 30 500 kr - kr 30 500 kr
Västsverige 31 900 kr 30 800 kr 32 200 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland 31 000 kr - kr 31 200 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som träindustriarbetare, ligger på 32 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som träindustriarbetare, ligger på 23 200 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Träindustriarbetare

Yrkestitel Kvinna Man
Snickare - kr 30 600 kr
Finsnickare - kr 30 600 kr
Möbelsnickare - kr 30 600 kr
Fönsterhantverkare - kr 30 600 kr
Dekorsnickare - kr 30 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken