{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD administration och serviceverksamhet?

Medellönen för en VD administration och serviceverksamhet är

55 900 kr

i månaden.

Medellöner för VD administration och serviceverksamhet

Snittlön
Snittlön 55 900 kr
Man
Män 59 900 kr
Kvinna
Kvinnor 52 100 kr

Så mycket tjänar en VD administration och serviceverksamhet i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD administration och serviceverksamhet tjänar 55 900 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD administration och serviceverksamhet kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD administration och serviceverksamhet så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom administration och serviceverksamhet, utan chefshierarki, Tvättchef, verksamhetsnära chef och Städchef, verksamhetsnära chef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD administration och serviceverksamhet?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD administration och serviceverksamhet på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom annan administrations- och serviceverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på intern administrativ- och servicefunktion.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD administration och serviceverksamhet tjänar?

Känner du en VD administration och serviceverksamhet? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD administration och serviceverksamhet

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD administration och serviceverksamhet löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 43 300 kr 47 200 kr
35-44 51 400 kr 59 400 kr
45-54 54 100 kr 65 600 kr
55-64 60 200 kr 59 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 52 300 kr 60 500 kr

 

Ålder Genomsnitt VD administration och serviceverksamhet Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 44 900 kr 35 200 kr
35-44 55 800 kr 41 000 kr
45-54 60 300 kr 44 300 kr
55-64 59 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 56 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 42 000 kr 46 600 kr
35-44 50 800 kr 52 300 kr
45-54 52 000 kr 54 200 kr
55-64 52 600 kr 57 900 kr
65-66 51 800 kr 50 200 kr
Genomsnitt 51 400 kr 54 000 kr

 

Ålder Genomsnitt VD administration och serviceverksamhet Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 43 700 kr 32 300 kr
35-44 51 300 kr 37 000 kr
45-54 52 600 kr 39 600 kr
55-64 54 000 kr 39 400 kr
65-66 51 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 52 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 49 900 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 46 000 kr - kr 51 900 kr
Riket 56 600 kr 52 300 kr 60 500 kr
Småland med öarna 48 300 kr 44 300 kr 51 100 kr
Stockholm 62 800 kr 57 800 kr 67 700 kr
Sydsverige 59 600 kr 57 000 kr 61 300 kr
Västsverige 55 900 kr 52 900 kr 57 700 kr
Östra Mellansverige 50 000 kr 46 200 kr 55 900 kr
Övre Norrland 50 400 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 47 500 kr 47 300 kr 47 700 kr
Norra Mellansverige 49 100 kr 48 000 kr 52 100 kr
Riket 52 100 kr 51 400 kr 54 000 kr
Småland med öarna 47 000 kr 45 800 kr 51 200 kr
Stockholm 61 300 kr 60 400 kr 63 300 kr
Sydsverige 51 000 kr 50 300 kr 52 500 kr
Västsverige 50 300 kr 50 100 kr 50 800 kr
Östra Mellansverige 48 800 kr 48 000 kr 51 600 kr
Övre Norrland 47 200 kr 46 600 kr 49 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd administration och serviceverksamhet, ligger på 81 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 74 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd administration och serviceverksamhet, ligger på 37 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 41 400 kr.

Variationer i lön inom VD administration och serviceverksamhet

Yrkestitel Kvinna Man
Säkerhetschef 61 200 kr 66 500 kr
Administrativ chef 61 200 kr 66 500 kr
Kvalitetschef 61 200 kr 66 500 kr
Affärschef 61 200 kr 66 500 kr
Miljöchef 61 200 kr 66 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken