{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD administration och serviceverksamhet?

Medellönen för en VD administration och serviceverksamhet är
55 000 kr
i månaden.

Medellöner för VD administration och serviceverksamhet

Snittlön
Snittlön 55 000 kr
Man
Män 59 800 kr
Kvinna
Kvinnor 50 100 kr

Så mycket tjänar en VD administration och serviceverksamhet i Sverige

En VD administration och serviceverksamhet i Sverige tjänar i snitt 55 000 kr i månadslön.

Lönen för en VD administration och serviceverksamhet kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD administration och serviceverksamhet så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket VD administration och serviceverksamhet ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom administration och serviceverksamhet, utan chefshierarki , Tvättchef, verksamhetsnära chef  och Städchef, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD administration och serviceverksamhet?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD administration och serviceverksamhet på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom annan administrations- och serviceverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på intern administrativ- och servicefunktion.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD administration och serviceverksamhet tjänar?

Känner du en VD administration och serviceverksamhet? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD administration och serviceverksamhet

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD administration och serviceverksamhet löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 200 kr 49 700 kr
35-44 54 000 kr 62 700 kr
45-54 53 400 kr 62 900 kr
55-64 51 000 kr 59 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 50 300 kr 60 600 kr

 

Ålder Genomsnitt VD administration och serviceverksamhet Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 43 000 kr 33 800 kr
35-44 58 700 kr 39 600 kr
45-54 58 900 kr 42 700 kr
55-64 55 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 55 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 42 900 kr 44 000 kr
35-44 48 000 kr 51 100 kr
45-54 51 100 kr 52 900 kr
55-64 50 500 kr 55 700 kr
65-66 51 700 kr 49 400 kr
Genomsnitt 49 700 kr 52 500 kr

 

Ålder Genomsnitt VD administration och serviceverksamhet Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 43 300 kr 31 400 kr
35-44 48 900 kr 36 200 kr
45-54 51 600 kr 38 600 kr
55-64 51 900 kr 38 400 kr
65-66 51 100 kr 40 300 kr
Genomsnitt 50 500 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 300 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 52 800 kr - kr 52 800 kr
Riket 55 900 kr 50 300 kr 60 600 kr
Småland med öarna 53 000 kr 44 400 kr 62 300 kr
Stockholm 59 800 kr 54 100 kr 64 300 kr
Sydsverige 55 400 kr 51 800 kr 58 000 kr
Västsverige 56 200 kr 48 600 kr 62 700 kr
Östra Mellansverige 49 700 kr 45 100 kr 56 000 kr
Övre Norrland 51 800 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 400 kr 46 100 kr 46 800 kr
Norra Mellansverige 47 200 kr 46 600 kr 48 800 kr
Riket 50 500 kr 49 700 kr 52 500 kr
Småland med öarna 45 300 kr 44 400 kr 48 800 kr
Stockholm 59 300 kr 58 700 kr 60 800 kr
Sydsverige 49 700 kr 48 800 kr 51 600 kr
Västsverige 48 500 kr 48 400 kr 48 800 kr
Östra Mellansverige 47 800 kr 46 700 kr 51 500 kr
Övre Norrland 46 300 kr 45 800 kr 47 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd administration och serviceverksamhet, ligger på 69 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 67 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd administration och serviceverksamhet, ligger på 36 500 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år.

Variationer i lön inom VD administration och serviceverksamhet

Yrkestitel Kvinna Man
Säkerhetschef 61 700 kr 67 500 kr
Administrativ chef 61 700 kr 67 500 kr
Kvalitetschef 61 700 kr 67 500 kr
Affärschef 61 700 kr 67 500 kr
Miljöchef 61 700 kr 67 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD administration och serviceverksamhet

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD administration och serviceverksamhet

Visste du att en VD administration och serviceverksamhet i snitt har liknande lön som en VD inom fastighetstjänster?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD administration och serviceverksamhet inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken