{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Miljöchef?

Medellönen för en Miljöchef är
65 100 kr
i månaden.

Medellöner för Miljöchef

Snittlön
Snittlön 65 100 kr
Man
Män 67 500 kr
Kvinna
Kvinnor 61 700 kr

Så mycket tjänar en Miljöchef i Sverige

En Miljöchef i Sverige tjänar i snitt 65 100 kr i månadslön.

Lönen för en Miljöchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Miljöchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Miljöchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Säkerhetschef , Administrativ chef  och Kvalitetschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Miljöchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Miljöchef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande administrativ- och serviceverksamhet i företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Miljöchef tjänar?

Känner du en Miljöchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Miljöchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Miljöchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 42 600 kr 48 000 kr
35-44 57 100 kr 65 000 kr
45-54 68 300 kr 73 100 kr
55-64 66 600 kr 70 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 61 000 kr 67 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Miljöchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 45 700 kr 33 800 kr
35-44 61 500 kr 39 600 kr
45-54 71 200 kr 42 700 kr
55-64 68 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 64 800 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 57 000 kr 66 000 kr
35-44 59 700 kr 69 000 kr
45-54 67 600 kr 72 500 kr
55-64 72 100 kr 77 700 kr
65-66 93 400 kr 66 500 kr
Genomsnitt 68 400 kr 73 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Miljöchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 59 700 kr 31 400 kr
35-44 63 700 kr 36 200 kr
45-54 69 500 kr 38 600 kr
55-64 73 800 kr 38 400 kr
65-66 86 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 70 100 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 57 100 kr - kr 60 000 kr
Riket 64 800 kr 61 000 kr 67 300 kr
Småland med öarna 59 900 kr 58 600 kr 60 400 kr
Stockholm 71 000 kr 66 500 kr 74 300 kr
Sydsverige 59 700 kr 56 500 kr 61 800 kr
Västsverige 59 700 kr 55 600 kr 63 100 kr
Östra Mellansverige 59 500 kr 55 600 kr 61 900 kr
Övre Norrland 52 500 kr - kr 54 100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 65 500 kr 64 300 kr 67 400 kr
Norra Mellansverige 63 800 kr 64 400 kr 62 600 kr
Riket 70 100 kr 68 400 kr 73 100 kr
Småland med öarna 62 800 kr 61 600 kr 64 300 kr
Stockholm 85 500 kr 85 000 kr 86 200 kr
Sydsverige 67 800 kr 64 700 kr 73 100 kr
Västsverige 65 800 kr 65 400 kr 66 900 kr
Östra Mellansverige 64 600 kr 61 400 kr 69 300 kr
Övre Norrland 61 100 kr 55 200 kr 73 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som miljöchef, ligger på 93 900 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som miljöchef, ligger på 42 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 48 000 kr.

Variationer i lön inom Miljöchef

Yrkestitel Kvinna Man
Säkerhetschef 61 700 kr 67 500 kr
Administrativ chef 61 700 kr 67 500 kr
Kvalitetschef 61 700 kr 67 500 kr
Affärschef 61 700 kr 67 500 kr
Affärsutvecklingschef 61 700 kr 67 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Miljöchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Miljöchef

Visste du att en Miljöchef i snitt har liknande lön som en Finansdirektör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Miljöchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken