{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Affärsutvecklingschef?

Medellönen för en Affärsutvecklingschef är

64 400 kr

i månaden.

Medellöner för Affärsutvecklingschef

Snittlön
Snittlön 64 400 kr
Man
Män 66 500 kr
Kvinna
Kvinnor 61 200 kr

Så mycket tjänar en Affärsutvecklingschef i Sverige

En Affärsutvecklingschef i Sverige tjänar i snitt 64 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Affärsutvecklingschef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Säkerhetschef, Administrativ chef och Kvalitetschef.

Vad gör en Affärsutvecklingschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Affärsutvecklingschef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande administrativ- och serviceverksamhet i företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Affärsutvecklingschef tjänar?

Känner du en Affärsutvecklingschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Affärsutvecklingschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Affärsutvecklingschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 43 600 kr 49 600 kr
35-44 56 900 kr 65 200 kr
45-54 71 500 kr 68 300 kr
55-64 60 000 kr 74 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 200 kr 66 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Affärsutvecklingschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 46 600 kr 35 200 kr
35-44 62 100 kr 41 000 kr
45-54 69 400 kr 44 300 kr
55-64 68 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 64 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 54 200 kr 61 000 kr
35-44 64 200 kr 68 700 kr
45-54 69 500 kr 73 600 kr
55-64 74 000 kr 78 500 kr
65-66 87 900 kr - kr
Genomsnitt 70 300 kr 73 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Affärsutvecklingschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 59 300 kr 32 300 kr
35-44 66 000 kr 37 000 kr
45-54 71 000 kr 39 600 kr
55-64 75 400 kr 39 400 kr
65-66 86 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 71 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr 58 400 kr
Riket 64 000 kr 60 200 kr 66 300 kr
Småland med öarna 56 700 kr 57 000 kr 56 600 kr
Stockholm 67 100 kr 63 600 kr 69 500 kr
Sydsverige 65 500 kr 58 600 kr 69 700 kr
Västsverige 62 900 kr 60 200 kr 64 200 kr
Östra Mellansverige 60 700 kr 54 400 kr 64 000 kr
Övre Norrland 54 300 kr - kr 58 300 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 67 300 kr 65 300 kr 70 800 kr
Norra Mellansverige 64 600 kr 65 000 kr 64 100 kr
Riket 71 400 kr 70 300 kr 73 400 kr
Småland med öarna 63 300 kr 61 600 kr 66 100 kr
Stockholm 87 400 kr 88 200 kr 86 200 kr
Sydsverige 69 100 kr 67 900 kr 71 800 kr
Västsverige 67 200 kr 67 200 kr 67 200 kr
Östra Mellansverige 66 700 kr 63 800 kr 71 300 kr
Övre Norrland 63 200 kr 57 500 kr 70 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som affärsutvecklingschef, ligger på 98 900 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som affärsutvecklingschef, ligger på 43 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Affärsutvecklingschef

Yrkestitel Kvinna Man
Säkerhetschef 61 200 kr 66 500 kr
Administrativ chef 61 200 kr 66 500 kr
Kvalitetschef 61 200 kr 66 500 kr
Affärschef 61 200 kr 66 500 kr
Miljöchef 61 200 kr 66 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Affärsutvecklingschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Affärsutvecklingschef

Visste du att en Affärsutvecklingschef i snitt har liknande lön som en HR chef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Affärsutvecklingschef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken