{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD IT?

Medellönen för en VD IT är
61 400 kr
i månaden.

Medellöner för VD IT

Snittlön
Snittlön 61 400 kr
Man
Män 60 300 kr
Kvinna
Kvinnor 65 900 kr

Så mycket tjänar en VD IT i Sverige

En VD IT i Sverige tjänar i snitt 61 400 kr i månadslön.

Lönen för en VD IT kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD IT så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket VD IT ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom IT, utan chefshierarki , IT-chef, verksamhetsnära chef  och Driftchef IT  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD IT?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD IT på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom IT. Planlägger och leder den dagliga IT-verksam­heten samt ansvarar för personal på en IT-enhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD IT tjänar?

Känner du en VD IT? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD IT

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD IT löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 52 000 kr 48 000 kr
35-44 69 100 kr 64 200 kr
45-54 71 500 kr 63 600 kr
55-64 68 800 kr 56 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 68 600 kr 60 600 kr

 

Ålder Genomsnitt VD IT Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 48 700 kr 33 800 kr
35-44 65 100 kr 39 600 kr
45-54 65 000 kr 42 700 kr
55-64 58 100 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 62 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 800 kr 52 500 kr
35-44 56 000 kr 55 800 kr
45-54 58 900 kr 58 600 kr
55-64 59 200 kr 58 200 kr
65-66 - kr 54 100 kr
Genomsnitt 58 300 kr 57 700 kr

 

Ålder Genomsnitt VD IT Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 51 700 kr 31 400 kr
35-44 55 900 kr 36 200 kr
45-54 58 700 kr 38 600 kr
55-64 58 600 kr 38 400 kr
65-66 54 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 58 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 57 200 kr - kr 58 200 kr
Riket 62 000 kr 68 600 kr 60 600 kr
Småland med öarna 61 700 kr - kr 61 200 kr
Stockholm 66 800 kr 72 400 kr 65 300 kr
Sydsverige 58 900 kr 68 500 kr 57 000 kr
Västsverige 58 800 kr 64 500 kr 57 700 kr
Östra Mellansverige 53 600 kr - kr 52 800 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 57 700 kr 57 600 kr 57 800 kr
Norra Mellansverige 55 400 kr 55 300 kr 55 500 kr
Riket 58 000 kr 58 300 kr 57 700 kr
Småland med öarna 56 900 kr 55 600 kr 57 400 kr
Stockholm 63 200 kr 64 400 kr 62 400 kr
Sydsverige 55 200 kr 53 500 kr 55 900 kr
Västsverige 54 800 kr 54 100 kr 55 300 kr
Östra Mellansverige 55 100 kr 55 400 kr 54 900 kr
Övre Norrland 54 100 kr 55 200 kr 53 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd it, ligger på 72 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd it, ligger på 46 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor i Mellersta Norrland.

Variationer i lön inom VD IT

Yrkestitel Kvinna Man
IT-chef 70 800 kr 78 100 kr
CIO 70 800 kr 78 100 kr
Driftchef IT 65 900 kr 60 300 kr
Datachef 65 900 kr 60 300 kr
Chief information officer 65 900 kr 60 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD IT

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD IT

Visste du att en VD IT i snitt har liknande lön som en HR chef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD IT inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken