{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en CIO?

Medellönen för en CIO är

77 200 kr

i månaden.

Medellöner för CIO

Snittlön
Snittlön 77 200 kr
Man
Män 78 300 kr
Kvinna
Kvinnor 73 700 kr

Så mycket tjänar en CIO i Sverige

I Sverige tjänar en CIO i snitt 77 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en CIO arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel IT-chef, Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef och Datachef, funktions- eller mellanchef.

Vad gör en CIO?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en CIO på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna IT-verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik CIO tjänar?

Känner du en CIO? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik CIO

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av CIO löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 65 200 kr
35-44 69 700 kr 76 900 kr
45-54 82 200 kr 84 200 kr
55-64 70 500 kr 79 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 73 500 kr 78 500 kr

 

Ålder Genomsnitt CIO Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 65 300 kr 35 200 kr
35-44 75 200 kr 41 000 kr
45-54 83 800 kr 44 300 kr
55-64 76 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 77 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 66 800 kr 71 700 kr
45-54 75 100 kr 74 500 kr
55-64 80 200 kr 77 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 76 100 kr 75 200 kr

 

Ålder Genomsnitt CIO Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 70 400 kr 37 000 kr
45-54 74 700 kr 39 600 kr
55-64 78 200 kr 39 400 kr
65-66 90 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 75 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 77 300 kr 73 500 kr 78 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 81 600 kr 79 400 kr 82 300 kr
Sydsverige 75 600 kr - kr 76 200 kr
Västsverige 74 900 kr - kr 79 400 kr
Östra Mellansverige 66 700 kr - kr 65 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 75 600 kr 69 400 kr 77 300 kr
Norra Mellansverige 71 900 kr 72 800 kr 71 400 kr
Riket 75 500 kr 76 100 kr 75 200 kr
Småland med öarna 69 500 kr 70 600 kr 69 100 kr
Stockholm 86 300 kr 82 300 kr 89 100 kr
Sydsverige 68 900 kr 73 800 kr 67 200 kr
Västsverige 70 600 kr 68 400 kr 71 700 kr
Östra Mellansverige 72 000 kr 75 800 kr 70 800 kr
Övre Norrland 70 100 kr 79 800 kr 67 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som cio, ligger på 91 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 90 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som cio, ligger på 58 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i Sydsverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 61 600 kr.

Variationer i lön inom CIO

Yrkestitel Kvinna Man
IT-chef 73 700 kr 78 300 kr
VD IT 66 700 kr 64 200 kr
Driftchef IT 66 700 kr 64 200 kr
Datachef 66 700 kr 64 200 kr
Chief information officer 66 700 kr 64 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en CIO

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en CIO

Visste du att en CIO i snitt har liknande lön som en Kommunikationschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en CIO inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken