{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Utvecklingschef?

Medellönen för en Utvecklingschef är

83 800 kr

i månaden.

Medellöner för Utvecklingschef

Snittlön
Snittlön 83 800 kr
Man
Män 85 000 kr
Kvinna
Kvinnor 80 400 kr

Så mycket tjänar en Utvecklingschef i Sverige

I Sverige tjänar en Utvecklingschef i snitt 83 800 kr i månadslön.

Beroende på var en Utvecklingschef arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Laboratoriechef, Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef och Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef.

Vad gör en Utvecklingschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Utvecklingschef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande forsknings- och utvecklingsverksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt under­ställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Utvecklingschef tjänar?

Känner du en Utvecklingschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Utvecklingschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Utvecklingschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 75 100 kr
45-54 85 800 kr 94 300 kr
55-64 - kr 89 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 80 800 kr 85 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Utvecklingschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 73 300 kr 41 000 kr
45-54 92 100 kr 44 300 kr
55-64 92 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 83 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 70 300 kr 72 200 kr
55-64 73 200 kr 87 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 72 000 kr 79 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Utvecklingschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 67 700 kr 37 000 kr
45-54 71 300 kr 39 600 kr
55-64 82 900 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 76 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 83 900 kr 80 800 kr 85 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 89 800 kr - kr 93 100 kr
Sydsverige 78 400 kr - kr 83 700 kr
Västsverige 91 400 kr 95 200 kr 90 100 kr
Östra Mellansverige 73 300 kr - kr 72 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 76 300 kr 72 000 kr 79 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 74 500 kr 69 200 kr 77 600 kr
Sydsverige 119 700 kr - kr 119 700 kr
Västsverige 70 400 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 74 000 kr 75 500 kr 72 400 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som utvecklingschef, ligger på 98 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 95 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som utvecklingschef, ligger på 67 700 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Utvecklingschef

Yrkestitel Kvinna Man
Laboratoriechef 80 400 kr 85 000 kr
Hållbarhetschef 70 500 kr 72 600 kr
VD forskning 70 500 kr 72 600 kr
FOU-chef 70 500 kr 72 600 kr
Forskningschef 70 500 kr 72 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken