{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Utvecklingschef?

Medellönen för en Utvecklingschef är
78 500 kr
i månaden.

Medellöner för Utvecklingschef

Snittlön
Snittlön 78 500 kr
Man
Män 77 000 kr
Kvinna
Kvinnor 83 400 kr

Så mycket tjänar en Utvecklingschef i Sverige

En Utvecklingschef i Sverige tjänar i snitt 78 500 kr i månadslön.

Lönen för en Utvecklingschef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Utvecklingschef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Utvecklingschef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Laboratoriechef , Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef  och Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Utvecklingschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Utvecklingschef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande forsknings- och utvecklingsverksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt under­ställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Utvecklingschef tjänar?

Känner du en Utvecklingschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Utvecklingschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Utvecklingschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 64 000 kr
45-54 85 600 kr 87 500 kr
55-64 - kr 89 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 83 900 kr 77 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Utvecklingschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 65 600 kr 39 600 kr
45-54 87 000 kr 42 700 kr
55-64 93 700 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 78 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 72 500 kr 69 000 kr
55-64 76 600 kr 86 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 73 500 kr 77 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Utvecklingschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 67 200 kr 36 200 kr
45-54 70 700 kr 38 600 kr
55-64 83 200 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 75 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 78 600 kr 83 900 kr 77 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 83 300 kr - kr 84 100 kr
Sydsverige 77 700 kr - kr - kr
Västsverige 81 100 kr 97 900 kr 77 000 kr
Östra Mellansverige 71 900 kr - kr 68 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 75 600 kr 73 500 kr 77 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 75 300 kr 72 800 kr 77 100 kr
Sydsverige 89 900 kr - kr 89 900 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 72 700 kr 73 200 kr 72 200 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som utvecklingschef, ligger på 97 900 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Västsverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 97 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som utvecklingschef, ligger på 64 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Utvecklingschef

Yrkestitel Kvinna Man
Laboratoriechef 83 400 kr 77 000 kr
Hållbarhetschef 67 600 kr 67 700 kr
VD forskning 67 600 kr 67 700 kr
FOU-chef 67 600 kr 67 700 kr
Forskningschef 67 600 kr 67 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Utvecklingschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Utvecklingschef

Visste du att en Utvecklingschef i snitt har liknande lön som en Produktionschef bygg?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Utvecklingschef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken