{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en FOU-chef?

Medellönen för en FOU-chef är

71 900 kr

i månaden.

Medellöner för FOU-chef

Snittlön
Snittlön 71 900 kr
Man
Män 72 600 kr
Kvinna
Kvinnor 70 500 kr

Så mycket tjänar en FOU-chef i Sverige

I Sverige tjänar en FOU-chef i snitt 71 900 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en FOU-chef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Hållbarhetschef, Forskningschef och VD, inom forskning, utan chefshierarki.

Vad gör en FOU-chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en FOU-chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom forsknings- och utvecklingsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en forsknings- och utvecklingsenhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik FOU-chef tjänar?

Känner du en FOU-chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik FOU-chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av FOU-chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 64 700 kr 70 000 kr
45-54 77 800 kr 74 600 kr
55-64 78 600 kr 78 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 73 300 kr 73 800 kr

 

Ålder Genomsnitt FOU-chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 54 500 kr 35 200 kr
35-44 67 800 kr 41 000 kr
45-54 75 500 kr 44 300 kr
55-64 78 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 73 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 49 100 kr
35-44 52 700 kr 56 500 kr
45-54 57 500 kr 59 200 kr
55-64 59 300 kr 67 100 kr
65-66 - kr 59 900 kr
Genomsnitt 56 100 kr 60 400 kr

 

Ålder Genomsnitt FOU-chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 46 300 kr 32 300 kr
35-44 54 400 kr 37 000 kr
45-54 58 300 kr 39 600 kr
55-64 64 100 kr 39 400 kr
65-66 60 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 58 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 73 700 kr 73 300 kr 73 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 74 000 kr 70 700 kr 75 800 kr
Sydsverige 70 600 kr 66 100 kr 73 100 kr
Västsverige 77 900 kr 81 800 kr 75 900 kr
Östra Mellansverige 66 700 kr - kr 65 300 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 54 000 kr - kr 54 000 kr
Riket 58 300 kr 56 100 kr 60 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 59 000 kr 56 800 kr 61 200 kr
Sydsverige 56 100 kr 54 000 kr 57 600 kr
Västsverige 58 300 kr 58 800 kr 57 700 kr
Östra Mellansverige 56 600 kr 54 000 kr 59 500 kr
Övre Norrland 59 600 kr 57 600 kr 61 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fou-chef, ligger på 81 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor i Västsverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 78 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fou-chef, ligger på 36 400 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom FOU-chef

Yrkestitel Kvinna Man
Utvecklingschef 80 400 kr 85 000 kr
Laboratoriechef 80 400 kr 85 000 kr
Hållbarhetschef 70 500 kr 72 600 kr
VD forskning 70 500 kr 72 600 kr
Forskningschef 70 500 kr 72 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en FOU-chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en FOU-chef

Visste du att en FOU-chef i snitt har liknande lön som en Professor?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en FOU-chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken