{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD forskning?

Medellönen för en VD forskning är
67 700 kr
i månaden.

Medellöner för VD forskning

Snittlön
Snittlön 67 700 kr
Man
Män 67 700 kr
Kvinna
Kvinnor 67 600 kr

Så mycket tjänar en VD forskning i Sverige

En VD forskning i Sverige tjänar i snitt 67 700 kr i månadslön.

Lönen för en VD forskning kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD forskning så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket VD forskning ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Hållbarhetschef , FOU-chef  och Forskningschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD forskning?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD forskning på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom forsknings- och utvecklingsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en forsknings- och utvecklingsenhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD forskning tjänar?

Känner du en VD forskning? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD forskning

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD forskning löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 65 700 kr 69 500 kr
45-54 72 400 kr 70 300 kr
55-64 74 900 kr 67 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 70 100 kr 68 400 kr

 

Ålder Genomsnitt VD forskning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 68 000 kr 39 600 kr
45-54 70 900 kr 42 700 kr
55-64 69 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 68 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 000 kr 53 600 kr
35-44 52 400 kr 55 500 kr
45-54 56 100 kr 59 100 kr
55-64 59 900 kr 68 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55 300 kr 59 900 kr

 

Ålder Genomsnitt VD forskning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 50 300 kr 31 400 kr
35-44 53 900 kr 36 200 kr
45-54 57 600 kr 38 600 kr
55-64 64 900 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 57 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 58 700 kr - kr - kr
Riket 68 900 kr 70 100 kr 68 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 71 000 kr 72 300 kr 70 400 kr
Sydsverige 63 300 kr - kr 63 400 kr
Västsverige 73 600 kr 75 400 kr 72 900 kr
Östra Mellansverige 66 200 kr - kr 67 400 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 57 600 kr 55 300 kr 59 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 58 700 kr 56 300 kr 60 900 kr
Sydsverige 53 800 kr 52 600 kr 54 800 kr
Västsverige 59 500 kr 59 300 kr 59 600 kr
Östra Mellansverige 55 300 kr 52 600 kr 58 500 kr
Övre Norrland 58 300 kr 54 400 kr 61 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd forskning, ligger på 77 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd forskning, ligger på 36 900 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom VD forskning

Yrkestitel Kvinna Man
Utvecklingschef 83 400 kr 77 000 kr
Laboratoriechef 83 400 kr 77 000 kr
Hållbarhetschef 67 600 kr 67 700 kr
FOU-chef 67 600 kr 67 700 kr
Forskningschef 67 600 kr 67 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD forskning

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD forskning

Visste du att en VD forskning i snitt har liknande lön som en Polischef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD forskning inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken