{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en IT-chef?

Medellönen för en IT-chef är
76 000 kr
i månaden.

Medellöner för IT-chef

Snittlön
Snittlön 76 000 kr
Man
Män 78 100 kr
Kvinna
Kvinnor 70 800 kr

Så mycket tjänar en IT-chef i Sverige

En IT-chef i Sverige tjänar i snitt 76 000 kr i månadslön.

Lönen för en IT-chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en IT-chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket IT-chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en CIO , Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef  och Datachef, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en IT-chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en IT-chef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna IT-verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik IT-chef tjänar?

Känner du en IT-chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik IT-chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av IT-chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 68 100 kr 75 500 kr
45-54 80 500 kr 85 100 kr
55-64 - kr 85 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 70 500 kr 78 600 kr

 

Ålder Genomsnitt IT-chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 73 100 kr 39 600 kr
45-54 83 900 kr 42 700 kr
55-64 79 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 76 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 54 200 kr
35-44 68 000 kr 68 100 kr
45-54 74 300 kr 72 500 kr
55-64 76 200 kr 75 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 74 100 kr 72 800 kr

 

Ålder Genomsnitt IT-chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 54 200 kr 31 400 kr
35-44 68 000 kr 36 200 kr
45-54 73 000 kr 38 600 kr
55-64 75 900 kr 38 400 kr
65-66 84 600 kr 40 300 kr
Genomsnitt 73 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 76 300 kr 70 500 kr 78 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 83 100 kr 78 200 kr 85 400 kr
Sydsverige 80 900 kr - kr 81 700 kr
Västsverige 70 800 kr - kr 79 600 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 73 700 kr 68 100 kr 75 700 kr
Norra Mellansverige 69 800 kr 69 300 kr 70 100 kr
Riket 73 200 kr 74 100 kr 72 800 kr
Småland med öarna 67 700 kr 69 500 kr 67 000 kr
Stockholm 82 800 kr 79 900 kr 84 800 kr
Sydsverige 67 000 kr 72 700 kr 65 400 kr
Västsverige 68 600 kr 67 800 kr 69 000 kr
Östra Mellansverige 70 600 kr 73 600 kr 69 400 kr
Övre Norrland 67 000 kr 74 700 kr 65 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som it-chef, ligger på 85 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som it-chef, ligger på 54 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 55 100 kr.

Variationer i lön inom IT-chef

Yrkestitel Kvinna Man
CIO 70 800 kr 78 100 kr
VD IT 65 900 kr 60 300 kr
Driftchef IT 65 900 kr 60 300 kr
Datachef 65 900 kr 60 300 kr
Chief information officer 65 900 kr 60 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en IT-chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken