{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Datachef?

Medellönen för en Datachef är

64 800 kr

i månaden.

Medellöner för Datachef

Snittlön
Snittlön 64 800 kr
Man
Män 64 200 kr
Kvinna
Kvinnor 66 700 kr

Så mycket tjänar en Datachef i Sverige

En Datachef i Sverige tjänar i snitt 64 800 kr i månadslön.

Lönen för en Datachef kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Datachef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD IT, VD, inom IT, utan chefshierarki och IT-chef, verksamhetsnära chef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Datachef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Datachef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom IT. Planlägger och leder den dagliga IT-verksam­heten samt ansvarar för personal på en IT-enhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Datachef tjänar?

Känner du en Datachef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Datachef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Datachef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 53 800 kr - kr
35-44 65 600 kr 63 900 kr
45-54 72 900 kr 72 300 kr
55-64 73 500 kr 67 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 68 900 kr 64 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Datachef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 64 200 kr 41 000 kr
45-54 72 400 kr 44 300 kr
55-64 69 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 65 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 48 600 kr 52 000 kr
35-44 57 300 kr 57 100 kr
45-54 60 200 kr 60 500 kr
55-64 60 100 kr 59 700 kr
65-66 61 800 kr 54 000 kr
Genomsnitt 59 300 kr 59 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Datachef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 50 300 kr 32 300 kr
35-44 57 200 kr 37 000 kr
45-54 60 400 kr 39 600 kr
55-64 59 800 kr 39 400 kr
65-66 57 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 59 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 58 700 kr - kr - kr
Riket 65 700 kr 68 900 kr 64 800 kr
Småland med öarna 67 300 kr - kr 68 600 kr
Stockholm 66 800 kr 73 700 kr 65 100 kr
Sydsverige 67 300 kr 68 200 kr 67 000 kr
Västsverige 62 800 kr 62 700 kr 62 900 kr
Östra Mellansverige 62 000 kr - kr 61 300 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 58 800 kr 59 100 kr 58 700 kr
Norra Mellansverige 56 400 kr 56 100 kr 56 600 kr
Riket 59 400 kr 59 300 kr 59 400 kr
Småland med öarna 58 900 kr 57 400 kr 59 400 kr
Stockholm 65 400 kr 65 900 kr 65 100 kr
Sydsverige 57 000 kr 56 600 kr 57 200 kr
Västsverige 55 800 kr 54 900 kr 56 500 kr
Östra Mellansverige 56 600 kr 56 500 kr 56 600 kr
Övre Norrland 55 200 kr 54 100 kr 55 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som datachef, ligger på 73 700 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 72 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som datachef, ligger på 44 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 47 400 kr.

Variationer i lön inom Datachef

Yrkestitel Kvinna Man
IT-chef 73 700 kr 78 300 kr
CIO 73 700 kr 78 300 kr
VD IT 66 700 kr 64 200 kr
Driftchef IT 66 700 kr 64 200 kr
Chief information officer 66 700 kr 64 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Datachef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Datachef

Visste du att en Datachef i snitt har liknande lön som en HR chef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Datachef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken