{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fastighetschef?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Fastighetschef

Tyvärr saknas det statistik för att kunna visa denna information.

Så mycket tjänar en Fastighetschef i Sverige

Lönen för en Fastighetschef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Fastighetschef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Fastighetschef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Renhållningschef , Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef  och  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Fastighetschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fastighetschef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar övergripande förvaltningen och skötsel av fastigheter i företag eller organisation i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fastighetschef tjänar?

Känner du en Fastighetschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fastighetschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fastighetschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Fastighetschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 71 900 kr - kr
45-54 65 500 kr 71 700 kr
55-64 85 500 kr 80 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 72 100 kr 75 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Fastighetschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 71 400 kr 36 200 kr
45-54 69 900 kr 38 600 kr
55-64 81 500 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 74 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 86 300 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 74 400 kr 72 100 kr 75 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 76 500 kr 77 700 kr 75 800 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 79 800 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 73 700 kr - kr 75 300 kr
Övre Norrland 74 100 kr - kr 74 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fastighetschef, ligger på 87 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 85 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fastighetschef, ligger på 65 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 71 700 kr.

Variationer i lön inom Fastighetschef

Yrkestitel Kvinna Man
VD inom fastighetstjänster 51 300 kr 55 600 kr
Fastighetsdirektör 51 300 kr 55 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fastighetschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken