{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD inom fastighetstjänster?

Medellönen för en VD inom fastighetstjänster är

54 900 kr

i månaden.

Medellöner för VD inom fastighetstjänster

Snittlön
Snittlön 54 900 kr
Man
Män 55 300 kr
Kvinna
Kvinnor 53 100 kr

Så mycket tjänar en VD inom fastighetstjänster i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD inom fastighetstjänster tjänar 54 900 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD inom fastighetstjänster kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD inom fastighetstjänster så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki, Renhållningschef, verksamhetsnära chef och Företagsledare, inom fastighet, utan chefshierarki.

Vad gör en VD inom fastighetstjänster?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD inom fastighetstjänster på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som förmedlar tjänster inom förvalt­ningen och skötsel av fastigheter till andra företag och organisationer. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom förvaltning och skötsel av fastigheter samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD inom fastighetstjänster tjänar?

Känner du en VD inom fastighetstjänster? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD inom fastighetstjänster

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD inom fastighetstjänster löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 56 100 kr
45-54 - kr 56 000 kr
55-64 - kr 54 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 52 700 kr 55 300 kr

 

Ålder Genomsnitt VD inom fastighetstjänster Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 55 200 kr 41 000 kr
45-54 55 400 kr 44 300 kr
55-64 53 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 54 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 56 400 kr
35-44 60 300 kr 53 900 kr
45-54 60 600 kr 58 800 kr
55-64 61 400 kr 56 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 800 kr 57 200 kr

 

Ålder Genomsnitt VD inom fastighetstjänster Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 56 400 kr 32 300 kr
35-44 56 600 kr 37 000 kr
45-54 59 300 kr 39 600 kr
55-64 58 000 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 58 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 54 700 kr 52 700 kr 55 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 58 800 kr - kr 59 700 kr
Sydsverige 49 600 kr - kr - kr
Västsverige 55 000 kr - kr 55 200 kr
Östra Mellansverige 60 700 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 55 800 kr - kr 57 600 kr
Riket 58 300 kr 60 800 kr 57 200 kr
Småland med öarna 56 700 kr - kr 51 500 kr
Stockholm 60 300 kr 64 600 kr 58 600 kr
Sydsverige 57 400 kr 58 600 kr 56 800 kr
Västsverige 57 400 kr 61 800 kr 54 700 kr
Östra Mellansverige 57 400 kr 56 600 kr 57 700 kr
Övre Norrland 51 700 kr 54 600 kr 49 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd inom fastighetstjänster, ligger på 64 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 64 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd inom fastighetstjänster, ligger på 49 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.

Variationer i lön inom VD inom fastighetstjänster

Yrkestitel Kvinna Man
Fastighetschef 72 700 kr 78 000 kr
Renhållningschef 72 700 kr 78 000 kr
Fastighetsdirektör 53 100 kr 55 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD inom fastighetstjänster

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD inom fastighetstjänster

Visste du att en VD inom fastighetstjänster i snitt har liknande lön som en Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD inom fastighetstjänster inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken