{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Studierektor?

Medellönen för en Studierektor är

55 300 kr

i månaden.

Medellöner för Studierektor

Snittlön
Snittlön 55 300 kr
Man
Män 56 100 kr
Kvinna
Kvinnor 55 100 kr

Så mycket tjänar en Studierektor i Sverige

En Studierektor i Sverige tjänar i snitt 55 300 kr i månadslön.

Beroende på var en Studierektor arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef, Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef och Skolledare, verksamhetsnära chef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Studierektor?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Studierektor på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom grund- eller gymnasieskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning. Övervakar elevernas utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Studierektor tjänar?

Känner du en Studierektor? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Studierektor

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Studierektor löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 53 000 kr 53 600 kr
45-54 55 400 kr 57 200 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55 900 kr 55 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Studierektor Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 53 200 kr 41 000 kr
45-54 55 900 kr 44 300 kr
55-64 59 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 55 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 900 kr 48 100 kr
35-44 52 600 kr 53 600 kr
45-54 54 900 kr 56 900 kr
55-64 56 500 kr 58 000 kr
65-66 58 900 kr 58 700 kr
Genomsnitt 54 900 kr 56 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Studierektor Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 48 000 kr 32 300 kr
35-44 52 900 kr 37 000 kr
45-54 55 400 kr 39 600 kr
55-64 56 900 kr 39 400 kr
65-66 58 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 55 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 55 700 kr 55 900 kr 55 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 59 000 kr 59 400 kr 58 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 53 100 kr 53 200 kr - kr
Östra Mellansverige 54 500 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 400 kr 51 900 kr 54 000 kr
Norra Mellansverige 51 500 kr 50 900 kr 53 000 kr
Riket 55 200 kr 54 900 kr 56 200 kr
Småland med öarna 52 800 kr 52 600 kr 53 400 kr
Stockholm 61 200 kr 60 900 kr 62 300 kr
Sydsverige 55 600 kr 55 200 kr 56 600 kr
Västsverige 54 600 kr 54 300 kr 55 600 kr
Östra Mellansverige 54 200 kr 54 000 kr 54 800 kr
Övre Norrland 52 300 kr 51 800 kr 53 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som studierektor, ligger på 62 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 60 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som studierektor, ligger på 44 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 900 kr.

Variationer i lön inom Studierektor

Yrkestitel Kvinna Man
Skolchef 67 200 kr 66 900 kr
Skolledare 67 200 kr 66 900 kr
Skolföreståndare 67 200 kr 66 900 kr
Skoldirektör 67 200 kr 66 900 kr
Kulturskolechef 67 200 kr 66 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Studierektor

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Studierektor

Visste du att en Studierektor i snitt har liknande lön som en VD inom fastighetstjänster?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Studierektor inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken