{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef är
53 800 kr
i månaden.

Medellöner för Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 53 800 kr
Man
Män 54 800 kr
Kvinna
Kvinnor 53 400 kr

Så mycket tjänar en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige

En Skolföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 53 800 kr i månadslön.

Lönen för en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Skolföreståndare, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Studierektor , Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef  och Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom grund- eller gymnasieskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning. Övervakar elevernas utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Skolföreståndare, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Skolföreståndare, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 51 900 kr 53 200 kr
45-54 51 000 kr 57 200 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 52 500 kr 54 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Skolföreståndare, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 52 400 kr 39 600 kr
45-54 52 500 kr 42 700 kr
55-64 57 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 53 100 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 500 kr 48 100 kr
35-44 51 500 kr 52 300 kr
45-54 53 500 kr 55 500 kr
55-64 55 400 kr 56 700 kr
65-66 57 000 kr 56 100 kr
Genomsnitt 53 600 kr 54 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Skolföreståndare, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 47 700 kr 31 400 kr
35-44 51 800 kr 36 200 kr
45-54 54 000 kr 38 600 kr
55-64 55 700 kr 38 400 kr
65-66 56 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 54 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 53 100 kr 52 500 kr 54 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 56 700 kr 57 500 kr 55 200 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 51 000 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 48 300 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 51 100 kr 50 600 kr 52 500 kr
Norra Mellansverige 50 200 kr 49 600 kr 51 700 kr
Riket 54 000 kr 53 600 kr 54 800 kr
Småland med öarna 51 700 kr 51 300 kr 52 500 kr
Stockholm 60 000 kr 59 500 kr 61 100 kr
Sydsverige 54 200 kr 53 900 kr 55 100 kr
Västsverige 53 400 kr 53 100 kr 54 000 kr
Östra Mellansverige 52 800 kr 52 500 kr 53 600 kr
Övre Norrland 51 100 kr 50 700 kr 51 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som skolföreståndare, verksamhetsnära chef, ligger på 61 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 59 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som skolföreståndare, verksamhetsnära chef, ligger på 43 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 000 kr.

Variationer i lön inom Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Skolchef 63 800 kr 60 600 kr
Skolledare 63 800 kr 60 600 kr
Skolföreståndare 63 800 kr 60 600 kr
Skoldirektör 63 800 kr 60 600 kr
Studierektor 53 400 kr 54 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Visste du att en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Kanslichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Skolföreståndare, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken