{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kulturskolechef?

Medellönen för en Kulturskolechef är

67 100 kr

i månaden.

Medellöner för Kulturskolechef

Snittlön
Snittlön 67 100 kr
Man
Män 66 900 kr
Kvinna
Kvinnor 67 200 kr

Så mycket tjänar en Kulturskolechef i Sverige

Månadslönen för en Kulturskolechef i Sverige är i snitt 67 100 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Kulturskolechef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Skolchef, Skolledare och Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef.

Vad gör en Kulturskolechef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kulturskolechef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning, i samråd med högsta chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kulturskolechef tjänar?

Känner du en Kulturskolechef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kulturskolechef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kulturskolechef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kulturskolechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 63 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 67 700 kr 65 300 kr
45-54 69 100 kr 71 200 kr
55-64 68 800 kr 70 700 kr
65-66 67 900 kr 70 600 kr
Genomsnitt 68 800 kr 70 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Kulturskolechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 66 500 kr 37 000 kr
45-54 70 000 kr 39 600 kr
55-64 69 400 kr 39 400 kr
65-66 68 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 69 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 63 400 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 63 300 kr 62 400 kr 64 500 kr
Norra Mellansverige 66 800 kr 65 700 kr 68 100 kr
Riket 69 400 kr 68 800 kr 70 300 kr
Småland med öarna 66 200 kr 65 700 kr 67 000 kr
Stockholm 80 500 kr 79 900 kr 81 300 kr
Sydsverige 69 000 kr 68 800 kr 69 200 kr
Västsverige 68 500 kr 68 100 kr 69 400 kr
Östra Mellansverige 69 800 kr 69 100 kr 70 900 kr
Övre Norrland 65 400 kr 64 500 kr 66 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kulturskolechef, ligger på 81 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 79 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kulturskolechef, ligger på 62 200 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom Kulturskolechef

Yrkestitel Kvinna Man
Skolchef 67 200 kr 66 900 kr
Skolledare 67 200 kr 66 900 kr
Utbildningschef skola 67 200 kr 66 900 kr
Skolföreståndare 67 200 kr 66 900 kr
Studierektor 55 100 kr 56 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Kulturskolechef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Kulturskolechef

Visste du att en Kulturskolechef i snitt har liknande lön som en Vägdirektör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kulturskolechef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken