{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Gymnasiechef?

Medellönen för en Gymnasiechef är

67 100 kr

i månaden.

Medellöner för Gymnasiechef

Snittlön
Snittlön 67 100 kr
Man
Män 66 900 kr
Kvinna
Kvinnor 67 200 kr

Så mycket tjänar en Gymnasiechef i Sverige

En Gymnasiechef i Sverige tjänar i snitt 67 100 kr i månadslön.

Beroende på var en Gymnasiechef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Gymnasiechef ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Skolchef, Skolledare och Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef.

Vad gör en Gymnasiechef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Gymnasiechef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning, i samråd med högsta chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Gymnasiechef tjänar?

Känner du en Gymnasiechef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Gymnasiechef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Gymnasiechef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Gymnasiechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 63 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 67 700 kr 65 300 kr
45-54 69 100 kr 71 200 kr
55-64 68 800 kr 70 700 kr
65-66 67 900 kr 70 600 kr
Genomsnitt 68 800 kr 70 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Gymnasiechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 66 500 kr 37 000 kr
45-54 70 000 kr 39 600 kr
55-64 69 400 kr 39 400 kr
65-66 68 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 69 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 63 400 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 63 300 kr 62 400 kr 64 500 kr
Norra Mellansverige 66 800 kr 65 700 kr 68 100 kr
Riket 69 400 kr 68 800 kr 70 300 kr
Småland med öarna 66 200 kr 65 700 kr 67 000 kr
Stockholm 80 500 kr 79 900 kr 81 300 kr
Sydsverige 69 000 kr 68 800 kr 69 200 kr
Västsverige 68 500 kr 68 100 kr 69 400 kr
Östra Mellansverige 69 800 kr 69 100 kr 70 900 kr
Övre Norrland 65 400 kr 64 500 kr 66 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som gymnasiechef, ligger på 81 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 79 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som gymnasiechef, ligger på 62 200 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom Gymnasiechef

Yrkestitel Kvinna Man
Skolchef 67 200 kr 66 900 kr
Skolledare 67 200 kr 66 900 kr
Utbildningschef skola 67 200 kr 66 900 kr
Skolföreståndare 67 200 kr 66 900 kr
Studierektor 55 100 kr 56 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Gymnasiechef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Gymnasiechef

Visste du att en Gymnasiechef i snitt har liknande lön som en Vägdirektör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Gymnasiechef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken