{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Gymnasiechef?

Medellönen för en Gymnasiechef är
62 500 kr
i månaden.

Medellöner för Gymnasiechef

Snittlön
Snittlön 62 500 kr
Man
Män 60 600 kr
Kvinna
Kvinnor 63 800 kr

Så mycket tjänar en Gymnasiechef i Sverige

En Gymnasiechef i Sverige tjänar i snitt 62 500 kr i månadslön.

Lönen för en Gymnasiechef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Gymnasiechef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Gymnasiechef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Skolchef , Skolledare  och Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Gymnasiechef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Gymnasiechef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning, i samråd med högsta chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Gymnasiechef tjänar?

Känner du en Gymnasiechef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Gymnasiechef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Gymnasiechef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Gymnasiechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 56 700 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 66 200 kr 64 700 kr
45-54 66 400 kr 69 300 kr
55-64 66 700 kr 68 300 kr
65-66 66 000 kr 68 700 kr
Genomsnitt 66 500 kr 68 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Gymnasiechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 65 500 kr 36 200 kr
45-54 67 600 kr 38 600 kr
55-64 67 300 kr 38 400 kr
65-66 66 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 67 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 56 700 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 61 900 kr 60 400 kr 63 500 kr
Norra Mellansverige 62 800 kr 60 800 kr 66 100 kr
Riket 67 200 kr 66 500 kr 68 300 kr
Småland med öarna 64 100 kr 63 800 kr 64 500 kr
Stockholm 79 100 kr 78 200 kr 80 300 kr
Sydsverige 67 200 kr 66 900 kr 67 400 kr
Västsverige 66 700 kr 66 200 kr 67 700 kr
Östra Mellansverige 67 800 kr 67 400 kr 68 400 kr
Övre Norrland 64 000 kr 62 600 kr 66 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som gymnasiechef, ligger på 80 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 78 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som gymnasiechef, ligger på 56 700 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Gymnasiechef

Yrkestitel Kvinna Man
Skolchef 63 800 kr 60 600 kr
Skolledare 63 800 kr 60 600 kr
Utbildningschef skola 63 800 kr 60 600 kr
Skolföreståndare 63 800 kr 60 600 kr
Studierektor 53 400 kr 54 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Gymnasiechef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Gymnasiechef

Visste du att en Gymnasiechef i snitt har liknande lön som en VD information och pr?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Gymnasiechef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken