{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Vägdirektör?

Medellönen för en Vägdirektör är
70 400 kr
i månaden.

Medellöner för Vägdirektör

Snittlön
Snittlön 70 400 kr
Man
Män 71 400 kr
Kvinna
Kvinnor 67 800 kr

Så mycket tjänar en Vägdirektör i Sverige

En Vägdirektör i Sverige tjänar i snitt 70 400 kr i månadslön.

Lönen för en Vägdirektör kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Vägdirektör så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Vägdirektör ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef , Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef  och Stadsbyggnadsdirektör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Vägdirektör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Vägdirektör på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar övergripande arkitekt- och/eller ingenjörsverksamhet i företag eller organisation som utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion, såsom uppdrag inom arkitektur, fysisk planering, projektering av byggnader, infrastruktur m.m. i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Vägdirektör tjänar?

Känner du en Vägdirektör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Vägdirektör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Vägdirektör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 65 900 kr 65 800 kr
45-54 74 100 kr 77 400 kr
55-64 - kr 80 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 69 100 kr 73 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Vägdirektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 65 800 kr 39 600 kr
45-54 76 600 kr 42 700 kr
55-64 79 200 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 72 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 55 700 kr 52 600 kr
35-44 61 700 kr 62 000 kr
45-54 68 700 kr 66 300 kr
55-64 67 400 kr 65 100 kr
65-66 - kr 60 600 kr
Genomsnitt 65 900 kr 64 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Vägdirektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 54 200 kr 31 400 kr
35-44 61 800 kr 36 200 kr
45-54 67 300 kr 38 600 kr
55-64 65 800 kr 38 400 kr
65-66 60 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 65 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 68 100 kr - kr 69 400 kr
Riket 72 600 kr 69 100 kr 73 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 78 500 kr 75 500 kr 79 600 kr
Sydsverige 74 600 kr - kr 76 800 kr
Västsverige 74 900 kr - kr 76 500 kr
Östra Mellansverige 66 900 kr - kr 67 800 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 59 700 kr 59 700 kr 59 600 kr
Norra Mellansverige 62 000 kr 65 200 kr 60 400 kr
Riket 65 200 kr 65 900 kr 64 600 kr
Småland med öarna 59 500 kr 59 300 kr 59 500 kr
Stockholm 77 800 kr 79 200 kr 76 600 kr
Sydsverige 63 400 kr 63 200 kr 63 600 kr
Västsverige 64 600 kr 65 200 kr 64 200 kr
Östra Mellansverige 64 200 kr 63 700 kr 64 500 kr
Övre Norrland 59 200 kr 57 900 kr 60 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vägdirektör, ligger på 87 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 82 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vägdirektör, ligger på 51 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Vägdirektör

Yrkestitel Kvinna Man
Stadsbyggnadsdirektör 67 800 kr 71 400 kr
Stadsbyggnadschef 67 800 kr 71 400 kr
Lotsdirektör 67 800 kr 71 400 kr
Lantmäteridirektör 67 800 kr 71 400 kr
Exploateringschef kommun 56 000 kr 59 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Vägdirektör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Vägdirektör

Visste du att en Vägdirektör i snitt har liknande lön som en Personalchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Vägdirektör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken