{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef är

67 300 kr

i månaden.

Medellöner för Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 67 300 kr
Man
Män 67 700 kr
Kvinna
Kvinnor 66 100 kr

Så mycket tjänar en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef i Sverige

Månadslönen för en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef i Sverige är i snitt 67 300 kr.

Beroende på var en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Vägdirektör, Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef och Stadsbyggnadsdirektör.

Vad gör en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar övergripande arkitekt- och/eller ingenjörsverksamhet i företag eller organisation som utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion, såsom uppdrag inom arkitektur, fysisk planering, projektering av byggnader, infrastruktur m.m. i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 62 300 kr 64 600 kr
45-54 72 100 kr 70 100 kr
55-64 - kr 69 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 65 100 kr 67 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 47 700 kr 35 200 kr
35-44 64 100 kr 41 000 kr
45-54 70 500 kr 44 300 kr
55-64 70 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 67 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 53 200 kr 53 900 kr
35-44 62 500 kr 65 000 kr
45-54 70 400 kr 68 200 kr
55-64 69 100 kr 68 200 kr
65-66 - kr 64 700 kr
Genomsnitt 67 500 kr 67 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 53 600 kr 32 300 kr
35-44 63 800 kr 37 000 kr
45-54 69 100 kr 39 600 kr
55-64 68 500 kr 39 400 kr
65-66 66 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 67 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 64 500 kr - kr 64 200 kr
Riket 67 300 kr 65 100 kr 67 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 70 800 kr 65 900 kr 72 800 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 73 400 kr - kr 76 300 kr
Östra Mellansverige 66 600 kr - kr 66 600 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 61 300 kr 60 700 kr 61 700 kr
Norra Mellansverige 62 400 kr 63 000 kr 62 100 kr
Riket 67 300 kr 67 500 kr 67 200 kr
Småland med öarna 61 500 kr 61 600 kr 61 400 kr
Stockholm 80 200 kr 81 400 kr 79 300 kr
Sydsverige 66 500 kr 65 200 kr 67 600 kr
Västsverige 66 400 kr 67 000 kr 65 900 kr
Östra Mellansverige 67 200 kr 66 300 kr 67 800 kr
Övre Norrland 60 100 kr 58 700 kr 60 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef, ligger på 88 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 85 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef, ligger på 47 700 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Vägdirektör 66 100 kr 67 700 kr
Stadsbyggnadsdirektör 66 100 kr 67 700 kr
Stadsbyggnadschef 66 100 kr 67 700 kr
Lotsdirektör 66 100 kr 67 700 kr
Lantmäteridirektör 66 100 kr 67 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en Försäljningschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken