{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Exploateringschef kommun?

Medellönen för en Exploateringschef kommun är
58 500 kr
i månaden.

Medellöner för Exploateringschef kommun

Snittlön
Snittlön 58 500 kr
Man
Män 59 600 kr
Kvinna
Kvinnor 56 000 kr

Så mycket tjänar en Exploateringschef kommun i Sverige

En Exploateringschef kommun i Sverige tjänar i snitt 58 500 kr i månadslön.

Lönen för en Exploateringschef kommun kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Exploateringschef kommun så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Exploateringschef kommun ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkställande direktör, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki , VD, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki  och Vägdirektör, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Exploateringschef kommun?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Exploateringschef kommun på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion. Planlägger och leder den dagliga arkitekt- eller ingenjörsverksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Exploateringschef kommun tjänar?

Känner du en Exploateringschef kommun? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Exploateringschef kommun

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Exploateringschef kommun löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 51 500 kr 53 300 kr
35-44 - kr 60 400 kr
45-54 66 100 kr 63 500 kr
55-64 68 300 kr 67 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 56 700 kr 62 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Exploateringschef kommun Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 52 700 kr 33 800 kr
35-44 55 900 kr 39 600 kr
45-54 64 100 kr 42 700 kr
55-64 67 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 61 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 48 800 kr 47 500 kr
35-44 54 400 kr 51 600 kr
45-54 55 600 kr 53 000 kr
55-64 55 300 kr 51 200 kr
65-66 54 200 kr 55 700 kr
Genomsnitt 54 700 kr 51 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Exploateringschef kommun Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 47 900 kr 31 400 kr
35-44 52 900 kr 36 200 kr
45-54 54 000 kr 38 600 kr
55-64 52 400 kr 38 400 kr
65-66 55 300 kr 40 300 kr
Genomsnitt 52 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 61 800 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 60 900 kr - kr 61 700 kr
Riket 61 000 kr 56 700 kr 62 800 kr
Småland med öarna 69 200 kr 62 000 kr 74 100 kr
Stockholm 66 500 kr 65 200 kr 67 100 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr 69 200 kr
Östra Mellansverige 62 500 kr 57 800 kr 64 100 kr
Övre Norrland 61 200 kr - kr 60 600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 49 000 kr 51 800 kr 47 600 kr
Norra Mellansverige 48 000 kr 50 700 kr 46 500 kr
Riket 52 900 kr 54 700 kr 51 800 kr
Småland med öarna 48 100 kr 49 400 kr 47 500 kr
Stockholm 61 600 kr 61 900 kr 61 400 kr
Sydsverige 51 200 kr 52 900 kr 50 300 kr
Västsverige 53 200 kr 54 100 kr 52 700 kr
Östra Mellansverige 52 600 kr 52 400 kr 52 800 kr
Övre Norrland 48 000 kr 51 400 kr 46 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som exploateringschef kommun, ligger på 74 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor i Småland med öarna.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som exploateringschef kommun, ligger på 44 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 45 700 kr.

Variationer i lön inom Exploateringschef kommun

Yrkestitel Kvinna Man
Vägdirektör 67 800 kr 71 400 kr
Stadsbyggnadsdirektör 67 800 kr 71 400 kr
Stadsbyggnadschef 67 800 kr 71 400 kr
Lotsdirektör 67 800 kr 71 400 kr
Lantmäteridirektör 67 800 kr 71 400 kr

Sök lönestatistik för alla yrken