{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Gatuchef?

Medellönen för en Gatuchef är

61 300 kr

i månaden.

Medellöner för Gatuchef

Snittlön
Snittlön 61 300 kr
Man
Män 62 300 kr
Kvinna
Kvinnor 58 900 kr

Så mycket tjänar en Gatuchef i Sverige

En Gatuchef i Sverige tjänar i snitt 61 300 kr i månadslön.

Lönen för en Gatuchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Gatuchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Verkställande direktör, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki, VD, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki och Vägdirektör, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Gatuchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Gatuchef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion. Planlägger och leder den dagliga arkitekt- eller ingenjörsverksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Gatuchef tjänar?

Känner du en Gatuchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Gatuchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Gatuchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45 800 kr 50 200 kr
35-44 62 900 kr 63 000 kr
45-54 64 600 kr 67 300 kr
55-64 70 000 kr 76 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 600 kr 65 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Gatuchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 48 300 kr 35 200 kr
35-44 62 900 kr 41 000 kr
45-54 66 600 kr 44 300 kr
55-64 75 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 64 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 900 kr 48 200 kr
35-44 55 400 kr 53 200 kr
45-54 57 000 kr 54 300 kr
55-64 56 500 kr 52 600 kr
65-66 56 900 kr 52 700 kr
Genomsnitt 55 900 kr 53 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Gatuchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 48 900 kr 32 300 kr
35-44 54 200 kr 37 000 kr
45-54 55 300 kr 39 600 kr
55-64 53 800 kr 39 400 kr
65-66 53 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 54 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 59 600 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 60 000 kr - kr 60 000 kr
Riket 64 200 kr 60 600 kr 65 700 kr
Småland med öarna 72 000 kr 66 700 kr 76 100 kr
Stockholm 64 600 kr 60 200 kr 66 300 kr
Sydsverige 59 500 kr 57 700 kr 60 100 kr
Västsverige 68 500 kr 65 500 kr 69 900 kr
Östra Mellansverige 61 100 kr 53 500 kr 64 900 kr
Övre Norrland 64 800 kr - kr 65 700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 49 700 kr 52 100 kr 48 300 kr
Norra Mellansverige 49 100 kr 51 900 kr 47 600 kr
Riket 54 200 kr 55 900 kr 53 200 kr
Småland med öarna 49 800 kr 51 300 kr 49 200 kr
Stockholm 63 100 kr 63 200 kr 63 100 kr
Sydsverige 52 100 kr 53 200 kr 51 500 kr
Västsverige 54 200 kr 55 200 kr 53 700 kr
Östra Mellansverige 54 000 kr 54 100 kr 53 900 kr
Övre Norrland 50 100 kr 53 100 kr 48 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som gatuchef, ligger på 78 400 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som gatuchef, ligger på 45 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 46 700 kr.

Variationer i lön inom Gatuchef

Yrkestitel Kvinna Man
Vägdirektör 66 100 kr 67 700 kr
Stadsbyggnadsdirektör 66 100 kr 67 700 kr
Stadsbyggnadschef 66 100 kr 67 700 kr
Lotsdirektör 66 100 kr 67 700 kr
Lantmäteridirektör 66 100 kr 67 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Gatuchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Gatuchef

Visste du att en Gatuchef i snitt har liknande lön som en Ungdomshemsföreståndare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Gatuchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken