{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Renhållningschef?

Medellönen för en Renhållningschef är

76 400 kr

i månaden.

Medellöner för Renhållningschef

Snittlön
Snittlön 76 400 kr
Man
Män 78 000 kr
Kvinna
Kvinnor 72 700 kr

Så mycket tjänar en Renhållningschef i Sverige

I Sverige tjänar en Renhållningschef i snitt 76 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Renhållningschef arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Fastighetschef och Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef.

Vad gör en Renhållningschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Renhållningschef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar övergripande förvaltningen och skötsel av fastigheter i företag eller organisation i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Renhållningschef tjänar?

Känner du en Renhållningschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Renhållningschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Renhållningschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 78 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Renhållningschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 74 700 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 76 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 76 500 kr - kr
45-54 69 600 kr 75 500 kr
55-64 83 300 kr 81 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 74 700 kr 76 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Renhållningschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 72 300 kr 37 000 kr
45-54 73 100 kr 39 600 kr
55-64 82 000 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 76 000 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 76 500 kr - kr 78 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 89 800 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 76 000 kr 74 700 kr 76 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 77 400 kr 79 100 kr 76 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 78 400 kr - kr 79 100 kr
Östra Mellansverige 75 300 kr 74 400 kr 76 000 kr
Övre Norrland 76 100 kr - kr 76 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som renhållningschef, ligger på 98 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som renhållningschef, ligger på 69 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Renhållningschef

Yrkestitel Kvinna Man
Fastighetschef 72 700 kr 78 000 kr
VD inom fastighetstjänster 53 100 kr 55 300 kr
Fastighetsdirektör 53 100 kr 55 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Renhållningschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Renhållningschef

Visste du att en Renhållningschef i snitt har liknande lön som en Kommunikationschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Renhållningschef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken