{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki?

Medellönen för en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki är
54 600 kr
i månaden.

Medellöner för VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki

Snittlön
Snittlön 54 600 kr
Man
Män 55 600 kr
Kvinna
Kvinnor 51 300 kr

Så mycket tjänar en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki i Sverige

En VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki i Sverige tjänar i snitt 54 600 kr i månadslön.

Lönen för en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD inom fastighetstjänster , Renhållningschef, verksamhetsnära chef  och Företagsledare, inom fastighet, utan chefshierarki  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som förmedlar tjänster inom förvalt­ningen och skötsel av fastigheter till andra företag och organisationer. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom förvaltning och skötsel av fastigheter samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki tjänar?

Känner du en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 57 200 kr
45-54 - kr 54 700 kr
55-64 - kr 59 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 50 800 kr 55 600 kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 53 600 kr 39 600 kr
45-54 54 400 kr 42 700 kr
55-64 57 600 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 54 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 47 500 kr
35-44 56 200 kr 54 800 kr
45-54 59 200 kr 57 000 kr
55-64 58 600 kr 54 700 kr
65-66 - kr 53 700 kr
Genomsnitt 58 100 kr 55 600 kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 48 600 kr 31 400 kr
35-44 55 400 kr 36 200 kr
45-54 57 700 kr 38 600 kr
55-64 56 000 kr 38 400 kr
65-66 53 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 56 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 54 500 kr 50 800 kr 55 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 58 900 kr - kr 59 100 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 53 900 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 53 200 kr - kr 57 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 56 400 kr 58 100 kr 55 600 kr
Småland med öarna 54 800 kr - kr 52 800 kr
Stockholm 58 500 kr 60 100 kr 58 000 kr
Sydsverige 54 100 kr 56 100 kr 52 100 kr
Västsverige 56 600 kr 60 500 kr 54 300 kr
Östra Mellansverige 55 200 kr 56 800 kr 54 600 kr
Övre Norrland 49 900 kr 53 400 kr 47 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki, ligger på 62 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 60 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki, ligger på 47 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Övre Norrland.

Variationer i lön inom VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki

Yrkestitel Kvinna Man
VD inom fastighetstjänster 51 300 kr 55 600 kr
Fastighetsdirektör 51 300 kr 55 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki

Visste du att en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki i snitt har liknande lön som en VD administration och serviceverksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken