{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Åldfru?

Medellönen för en Åldfru är

31 900 kr

i månaden.

Medellöner för Åldfru

Snittlön
Snittlön 31 900 kr
Man
Män 35 700 kr
Kvinna
Kvinnor 31 200 kr

Så mycket tjänar en Åldfru i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Åldfru tjänar 31 900 kr i månadslön i snitt.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Åldfru arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Åldfru ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Städledare, Våningshusfru och Städkonsult.

Vad gör en Åldfru?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Åldfru på följande sätt:
Leder, planerar och samordnar det dagliga städarbetet samt följer upp och utvecklar instruktioner och rutiner. Ansvarar för städmaterial, gästartiklar, linne och annat material.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Åldfru tjänar?

Känner du en Åldfru? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Åldfru

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Åldfru löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 30 100 kr - kr
45-54 30 200 kr - kr
55-64 33 300 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 200 kr 35 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Åldfru Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 31 500 kr 35 200 kr
35-44 31 500 kr 41 000 kr
45-54 31 000 kr 44 300 kr
55-64 33 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 32 900 kr - kr
55-64 31 900 kr 31 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 300 kr 30 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Åldfru Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 32 300 kr 37 000 kr
45-54 32 900 kr 39 600 kr
55-64 31 700 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 32 000 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 900 kr 31 200 kr 35 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 30 600 kr 30 000 kr 34 400 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 36 100 kr 35 400 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 28 000 kr 28 000 kr - kr
Riket 32 000 kr 32 300 kr 30 800 kr
Småland med öarna 32 800 kr 32 700 kr - kr
Stockholm 31 500 kr 33 300 kr 27 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 36 900 kr 36 800 kr - kr
Östra Mellansverige 31 400 kr 31 600 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som åldfru, ligger på 36 900 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som åldfru, ligger på 27 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 000 kr.

Variationer i lön inom Åldfru

Yrkestitel Kvinna Man
Fastighetsskötare 29 400 kr 30 400 kr
Fastighetstekniker 29 400 kr 30 400 kr
Kyrkvaktmästare 29 400 kr 30 400 kr
Bovärd 29 400 kr 30 400 kr
Skolvaktmästare 29 400 kr 30 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Åldfru

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Åldfru

Visste du att en Åldfru i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Åldfru inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken