{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arbetshandledare, funktionshindrade?

Medellönen för en Arbetshandledare, funktionshindrade är

30 500 kr

i månaden.

Medellöner för Arbetshandledare, funktionshindrade

Snittlön
Snittlön 30 500 kr
Man
Män 30 200 kr
Kvinna
Kvinnor 30 600 kr

Så mycket tjänar en Arbetshandledare, funktionshindrade i Sverige

En Arbetshandledare, funktionshindrade i Sverige tjänar i snitt 30 500 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Arbetshandledare, funktionshindrade arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Boendestödjare, Stödassistent och Boendehandledare.

Vad gör en Arbetshandledare, funktionshindrade?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arbetshandledare, funktionshindrade på följande sätt:
Ger stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Fungerar som stöd för individens självständighet genom att bistå i vardagliga sysslor i hemmet, i grupp- eller serviceboende eller inom daglig verksamhet. Hjälper till med exempelvis hygien och kommunikation samt med fritidsaktiviteter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arbetshandledare, funktionshindrade tjänar?

Känner du en Arbetshandledare, funktionshindrade? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arbetshandledare, funktionshindrade

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arbetshandledare, funktionshindrade löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 100 kr 27 600 kr
25-34 29 600 kr 29 900 kr
35-44 30 300 kr 32 400 kr
45-54 31 900 kr 31 400 kr
55-64 31 600 kr 31 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 500 kr 30 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetshandledare, funktionshindrade Genomsnitt alla yrken
18-24 27 900 kr 28 100 kr
25-34 29 700 kr 35 200 kr
35-44 31 200 kr 41 000 kr
45-54 31 700 kr 44 300 kr
55-64 31 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 000 kr 27 200 kr
25-34 29 200 kr 29 300 kr
35-44 30 500 kr 30 600 kr
45-54 31 600 kr 31 600 kr
55-64 32 100 kr 31 500 kr
65-66 33 000 kr 31 700 kr
Genomsnitt 30 600 kr 30 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetshandledare, funktionshindrade Genomsnitt alla yrken
18-24 27 100 kr 26 000 kr
25-34 29 200 kr 32 300 kr
35-44 30 500 kr 37 000 kr
45-54 31 600 kr 39 600 kr
55-64 32 000 kr 39 400 kr
65-66 32 700 kr 41 000 kr
Genomsnitt 30 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 32 400 kr 32 100 kr - kr
Riket 30 500 kr 30 500 kr 30 700 kr
Småland med öarna 30 000 kr 30 300 kr 29 600 kr
Stockholm 31 100 kr 30 900 kr 31 500 kr
Sydsverige 29 800 kr 29 200 kr 30 900 kr
Västsverige 30 300 kr 30 000 kr 30 800 kr
Östra Mellansverige 30 100 kr 30 300 kr 29 800 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 800 kr 31 100 kr 30 300 kr
Norra Mellansverige 30 200 kr 30 400 kr 29 400 kr
Riket 30 500 kr 30 600 kr 30 100 kr
Småland med öarna 30 700 kr 30 900 kr 30 000 kr
Stockholm 31 500 kr 31 400 kr 31 500 kr
Sydsverige 30 200 kr 30 300 kr 29 900 kr
Västsverige 31 200 kr 31 300 kr 30 800 kr
Östra Mellansverige 29 600 kr 29 700 kr 29 300 kr
Övre Norrland 30 000 kr 30 400 kr 29 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arbetshandledare, funktionshindrade, ligger på 33 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 33 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arbetshandledare, funktionshindrade, ligger på 27 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 27 200 kr.

Variationer i lön inom Arbetshandledare, funktionshindrade

Yrkestitel Kvinna Man
Boendestödjare 30 600 kr 30 200 kr
Stödassistent 30 600 kr 30 200 kr
Personlig assistent 29 000 kr 29 100 kr
Ledsagare 29 000 kr 29 100 kr
Obduktionstekniker 27 200 kr 26 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arbetshandledare, funktionshindrade

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arbetshandledare, funktionshindrade

Visste du att en Arbetshandledare, funktionshindrade i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arbetshandledare, funktionshindrade inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken