Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Asfaltarbetare?

Medellönen för en Asfaltarbetare är

33 800 kr

i månaden.

Medellöner för Asfaltarbetare

Snittlön
Snittlön 33 800 kr
Man
Män 33 900 kr
Kvinna
Kvinnor 32 800 kr

Så mycket tjänar en Asfaltarbetare i Sverige

En Asfaltarbetare i Sverige tjänar i snitt 33 800 kr i månadslön.

Lönen för en Asfaltarbetare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Asfaltarbetare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Stensvarvare, Stenslipare och Stensågare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Asfaltarbetare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Asfaltarbetare på följande sätt:
Sköter och övervakar driften av anläggningar för framställning av betong eller asfalt. Sköter maskiner som genom klyvning, pressning, formning etc. framställer sten-, cement- och betongvaror samt asfalt, asbest, grafit m.m. Gör gjutfor­mar, armerar, gjuter och efterbehandlar betong­varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Asfaltarbetare tjänar?

Känner du en Asfaltarbetare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Asfaltarbetare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Asfaltarbetare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 30 900 kr
25-34 32 900 kr 33 700 kr
35-44 - kr 34 500 kr
45-54 - kr 35 700 kr
55-64 - kr 33 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 800 kr 33 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Asfaltarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 100 kr 28 100 kr
25-34 33 600 kr 35 200 kr
35-44 34 500 kr 41 000 kr
45-54 35 500 kr 44 300 kr
55-64 33 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 33 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Asfaltarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 33 800 kr 32 800 kr 33 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37 600 kr - kr 37 700 kr
Sydsverige 33 000 kr - kr 33 000 kr
Västsverige 34 900 kr 34 400 kr 35 000 kr
Östra Mellansverige 33 100 kr - kr 33 600 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som asfaltarbetare, ligger på 37 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som asfaltarbetare, ligger på 30 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 32 800 kr.

Variationer i lön inom Asfaltarbetare

Yrkestitel Kvinna Man
Bergarbetare - kr 43 800 kr
Gruvarbetare - kr 43 800 kr
Bergsprängare - kr 43 000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken