{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Asfaltarbetare?

Medellönen för en Asfaltarbetare är
32 600 kr
i månaden.

Medellöner för Asfaltarbetare

Snittlön
Snittlön 32 600 kr
Man
Män 32 700 kr
Kvinna
Kvinnor 32 100 kr

Så mycket tjänar en Asfaltarbetare i Sverige

En Asfaltarbetare i Sverige tjänar i snitt 32 600 kr i månadslön.

Lönen för en Asfaltarbetare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Asfaltarbetare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Asfaltarbetare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Stensvarvare , Stenslipare  och Stensågare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Asfaltarbetare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Asfaltarbetare på följande sätt:
Sköter och övervakar driften av anläggningar för framställning av betong eller asfalt. Sköter maskiner som genom klyvning, pressning, formning etc. framställer sten-, cement- och betongvaror samt asfalt, asbest, grafit m.m. Gör gjutfor­mar, armerar, gjuter och efterbehandlar betong­varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Asfaltarbetare tjänar?

Känner du en Asfaltarbetare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Asfaltarbetare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Asfaltarbetare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 29 400 kr
25-34 32 300 kr 32 500 kr
35-44 - kr 33 000 kr
45-54 - kr 33 400 kr
55-64 - kr 33 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 100 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Asfaltarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 900 kr 27 000 kr
25-34 32 500 kr 33 800 kr
35-44 32 900 kr 39 600 kr
45-54 33 300 kr 42 700 kr
55-64 33 300 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 32 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Asfaltarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 600 kr 32 100 kr 32 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 000 kr - kr 34 100 kr
Sydsverige 31 800 kr - kr 31 700 kr
Västsverige 33 300 kr 32 700 kr 33 400 kr
Östra Mellansverige 32 300 kr - kr 32 400 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som asfaltarbetare, ligger på 34 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som asfaltarbetare, ligger på 29 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Asfaltarbetare

Yrkestitel Kvinna Man
Bergarbetare - kr 48 900 kr
Gruvarbetare - kr 48 900 kr
Bergsprängare - kr 33 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken