{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Betongblandare?

Medellönen för en Betongblandare är

33,800 kr

i månaden.

Medellöner för Betongblandare

Snittlön
Snittlön 33,800 kr
Man
Män 33,900 kr
Kvinna
Kvinnor 32,800 kr

Så mycket tjänar en Betongblandare i Sverige

Månadslönen för en Betongblandare i Sverige är i snitt 33,800 kr.

Beroende på var en Betongblandare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Stensvarvare, Stenslipare och Stensågare.

Vad gör en Betongblandare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Betongblandare på följande sätt:
Sköter och övervakar driften av anläggningar för framställning av betong eller asfalt. Sköter maskiner som genom klyvning, pressning, formning etc. framställer sten-, cement- och betongvaror samt asfalt, asbest, grafit m.m. Gör gjutfor­mar, armerar, gjuter och efterbehandlar betong­varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Betongblandare tjänar?

Känner du en Betongblandare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Betongblandare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Betongblandare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 30,900 kr
25-34 32,900 kr 33,700 kr
35-44 - kr 34,500 kr
45-54 - kr 35,700 kr
55-64 - kr 33,300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32,800 kr 33,900 kr

 

Ålder Genomsnitt Betongblandare Genomsnitt alla yrken
18-24 31,100 kr 28,100 kr
25-34 33,600 kr 35,200 kr
35-44 34,500 kr 41,000 kr
45-54 35,500 kr 44,300 kr
55-64 33,300 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 33,800 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Betongblandare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 - kr 32,300 kr
35-44 - kr 37,000 kr
45-54 - kr 39,600 kr
55-64 - kr 39,400 kr
65-66 - kr 41,000 kr
Genomsnitt - kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 33,100 kr - kr 33,600 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 33,800 kr 32,800 kr 33,900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37,600 kr - kr 37,700 kr
Sydsverige 33,000 kr - kr 33,000 kr
Västsverige 34,900 kr 34,400 kr 35,000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som betongblandare, ligger på 37,700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som betongblandare, ligger på 30,900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 32,800 kr.

Variationer i lön inom Betongblandare

Yrkestitel Kvinna Man
Bergarbetare - kr 43,800 kr
Gruvarbetare - kr 43,800 kr
Bergsprängare - kr 43,000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken