{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Dietist?

Medellönen för en Dietist är

34 800 kr

i månaden.

Medellöner för Dietist

Snittlön
Snittlön 34 800 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 34 900 kr

Så mycket tjänar en Dietist i Sverige

En Dietist i Sverige tjänar i snitt 34 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Dietist arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vad gör en Dietist?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Dietist på följande sätt:
Informerar, ger råd om och undervisar i närings- och kostfrågor. Utreder patienters sjukdomsbild och matvanor samt utarbetar kostförslag. Medverkar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Dietist tjänar?

Känner du en Dietist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Dietist

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Dietist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 37 300 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Dietist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 37 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 600 kr - kr
25-34 30 800 kr 30 300 kr
35-44 34 600 kr 34 000 kr
45-54 36 600 kr 37 000 kr
55-64 37 800 kr - kr
65-66 39 800 kr - kr
Genomsnitt 34 300 kr 32 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Dietist Genomsnitt alla yrken
18-24 28 800 kr 26 000 kr
25-34 30 800 kr 32 300 kr
35-44 34 500 kr 37 000 kr
45-54 36 600 kr 39 600 kr
55-64 37 800 kr 39 400 kr
65-66 39 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 100 kr 37 300 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 36 700 kr 36 800 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 900 kr 34 000 kr - kr
Norra Mellansverige 34 600 kr 34 800 kr 30 800 kr
Riket 34 200 kr 34 300 kr 32 300 kr
Småland med öarna 34 000 kr 34 100 kr 31 700 kr
Stockholm 35 100 kr 35 200 kr - kr
Sydsverige 34 300 kr 34 600 kr 31 700 kr
Västsverige 34 000 kr 34 000 kr - kr
Östra Mellansverige 34 200 kr 34 300 kr 32 800 kr
Övre Norrland 33 200 kr 33 200 kr 33 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som dietist, ligger på 43 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 42 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som dietist, ligger på 28 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 29 800 kr.

Variationer i lön inom Dietist

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekare 43 100 kr 43 600 kr
Klinikapotekare 43 100 kr 43 600 kr
Logoped 35 500 kr 34 000 kr
Audionom 35 500 kr 34 000 kr
Hörselvårdsassistent 35 500 kr 34 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Dietist

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Dietist

Visste du att en Dietist i snitt har liknande lön som en Logoped?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Dietist inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken