{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Sylttillverkare?

Medellönen för en Sylttillverkare är

31 900 kr

i månaden.

Medellöner för Sylttillverkare

Snittlön
Snittlön 31 900 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Sylttillverkare i Sverige

En Sylttillverkare i Sverige tjänar i snitt 31 900 kr i månadslön.

Beroende på var en Sylttillverkare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Safttillverkare, gårdstillverkning, Osttillverkare, gårdstillverkning och Marmeladtillverkare, gårdstillverkning.

Vad gör en Sylttillverkare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Sylttillverkare på följande sätt:
Utför annat livsmedelsförädlingsarbete än inom 7611–7613. Exempel på arbetsuppgifter: Utför gårdstillverkning, förädling och försäljning av lokalt producerade matvaror och drycker.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Sylttillverkare tjänar?

Känner du en Sylttillverkare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Sylttillverkare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Sylttillverkare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Sylttillverkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Sylttillverkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 900 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som sylttillverkare, ligger på 31 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som sylttillverkare, ligger på 31 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Sylttillverkare

Yrkestitel Kvinna Man
Slaktare 28 800 kr 30 800 kr
Styckare 28 800 kr 30 800 kr
Tarmförädlare 28 800 kr 30 800 kr
Bagare 29 200 kr 31 800 kr
Konditor 29 200 kr 31 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Sylttillverkare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Sylttillverkare

Visste du att en Sylttillverkare i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Sylttillverkare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken