{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Audionom?

Medellönen för en Audionom är

35 300 kr

i månaden.

Medellöner för Audionom

Snittlön
Snittlön 35 300 kr
Man
Män 34 000 kr
Kvinna
Kvinnor 35 500 kr

Så mycket tjänar en Audionom i Sverige

En Audionom i Sverige tjänar i snitt 35 300 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Audionom arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Audionom ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Logoped, Hörselvårdsassistent och Afasipedagog.

Vad gör en Audionom?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Audionom på följande sätt:
Utreder och bedömer hörselbesvär och anpassar hörhjälpmedel. Informerar och utbildar om hörselsvårigheter. Undersöker, ställer diagnos och behandlar röst-, tal- och språkstörningar. Leder träning och ordinerar kommunikationshjälpmedel.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Audionom tjänar?

Känner du en Audionom? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Audionom

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Audionom löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 32 900 kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 800 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Audionom Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 200 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 34 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 200 kr 30 900 kr
25-34 32 600 kr 31 500 kr
35-44 35 800 kr 33 400 kr
45-54 37 700 kr 36 100 kr
55-64 38 900 kr 39 300 kr
65-66 44 000 kr 43 000 kr
Genomsnitt 35 700 kr 33 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Audionom Genomsnitt alla yrken
18-24 30 300 kr 26 000 kr
25-34 32 500 kr 32 300 kr
35-44 35 600 kr 37 000 kr
45-54 37 600 kr 39 600 kr
55-64 38 900 kr 39 400 kr
65-66 43 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 35 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 800 kr 34 800 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 35 400 kr 35 300 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 000 kr 36 400 kr 32 300 kr
Norra Mellansverige 35 700 kr 35 900 kr 33 500 kr
Riket 35 500 kr 35 700 kr 33 500 kr
Småland med öarna 35 900 kr 36 200 kr 33 100 kr
Stockholm 36 200 kr 36 400 kr 34 800 kr
Sydsverige 35 600 kr 35 800 kr 33 500 kr
Västsverige 35 200 kr 35 400 kr 33 300 kr
Östra Mellansverige 35 300 kr 35 400 kr 33 000 kr
Övre Norrland 34 800 kr 34 900 kr 34 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som audionom, ligger på 47 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 45 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som audionom, ligger på 29 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 900 kr.

Variationer i lön inom Audionom

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekare 43 100 kr 43 600 kr
Klinikapotekare 43 100 kr 43 600 kr
Logoped 35 500 kr 34 000 kr
Hörselvårdsassistent 35 500 kr 34 000 kr
Dietist 34 900 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Audionom

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Audionom

Visste du att en Audionom i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Audionom inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken