{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Au-pair?

Medellönen för en Au-pair är

23 400 kr

i månaden.

Medellöner för Au-pair

Snittlön
Snittlön 23 400 kr
Man
Män 23 500 kr
Kvinna
Kvinnor 23 400 kr

Så mycket tjänar en Au-pair i Sverige

En Au-pair i Sverige tjänar i snitt 23 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Au-pair arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Barnvakt, Barnflicka och Barnpassare, privathem kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Au-pair?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Au-pair på följande sätt:
Utför annat hushållsnära arbete än inom 9111. Exempel på arbetsuppgifter: Handlar, lagar mat, städar och passar barn m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Au-pair tjänar?

Känner du en Au-pair? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Au-pair

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Au-pair löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 22 000 kr 22 600 kr
25-34 23 500 kr 23 500 kr
35-44 23 900 kr 24 300 kr
45-54 24 100 kr 24 000 kr
55-64 24 700 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 23 400 kr 23 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Au-pair Genomsnitt alla yrken
18-24 22 100 kr 28 100 kr
25-34 23 500 kr 35 200 kr
35-44 23 900 kr 41 000 kr
45-54 24 100 kr 44 300 kr
55-64 24 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 23 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Au-pair Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 24 300 kr 24 200 kr - kr
Riket 23 400 kr 23 400 kr 23 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 23 500 kr 23 500 kr 24 000 kr
Sydsverige 21 500 kr 21 300 kr 22 100 kr
Västsverige 23 500 kr 23 500 kr 23 500 kr
Östra Mellansverige 23 300 kr 23 400 kr 23 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som au-pair, ligger på 24 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 24 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som au-pair, ligger på 21 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Sydsverige.

Variationer i lön inom Au-pair

Yrkestitel Kvinna Man
Lokalvårdare 25 400 kr 26 100 kr
Städare 25 400 kr 26 100 kr
Hotellstädare 25 400 kr 26 100 kr
Byggstädare 25 400 kr 26 100 kr
Barnvakt 23 400 kr 23 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Au-pair

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Au-pair

Visste du att en Au-pair i snitt har liknande lön som en Dräng?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Au-pair inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken