{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Barnhemsföreståndare?

Medellönen för en Barnhemsföreståndare är

57 300 kr

i månaden.

Medellöner för Barnhemsföreståndare

Snittlön
Snittlön 57 300 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 56 900 kr

Så mycket tjänar en Barnhemsföreståndare i Sverige

Månadslönen för en Barnhemsföreståndare i Sverige är i snitt 57 300 kr.

Lönen för en Barnhemsföreståndare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Barnhemsföreståndare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef, Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef och Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef.

Vad gör en Barnhemsföreståndare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Barnhemsföreståndare på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom förskola och annan verksamhet som bedriver barnomsorg, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Barnhemsföreståndare tjänar?

Känner du en Barnhemsföreståndare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Barnhemsföreståndare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Barnhemsföreståndare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Barnhemsföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 55 100 kr 65 400 kr
45-54 62 000 kr 67 900 kr
55-64 64 100 kr 62 600 kr
65-66 58 900 kr - kr
Genomsnitt 61 900 kr 65 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Barnhemsföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 56 300 kr 37 000 kr
45-54 62 600 kr 39 600 kr
55-64 64 000 kr 39 400 kr
65-66 58 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 62 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 59 600 kr 58 100 kr 64 000 kr
Norra Mellansverige 57 900 kr 59 000 kr - kr
Riket 62 300 kr 61 900 kr 65 800 kr
Småland med öarna 64 200 kr 63 400 kr - kr
Stockholm 65 400 kr 65 400 kr - kr
Sydsverige 59 000 kr 58 600 kr 61 400 kr
Västsverige 66 400 kr 65 500 kr 71 400 kr
Östra Mellansverige 64 800 kr 63 900 kr 72 500 kr
Övre Norrland 53 200 kr 53 200 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som barnhemsföreståndare, ligger på 72 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som barnhemsföreståndare, ligger på 53 200 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor i Övre Norrland.

Variationer i lön inom Barnhemsföreståndare

Yrkestitel Kvinna Man
Förskolechef 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för fritidshem 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för förskola 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för daghem 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för barnhem 46 500 kr 52 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken