{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef är
56 600 kr
i månaden.

Medellöner för Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 56 600 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 56 000 kr

Så mycket tjänar en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef i Sverige

En Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef i Sverige tjänar i snitt 56 600 kr i månadslön.

Lönen för en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef , Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef  och Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom förskola och annan verksamhet som bedriver barnomsorg, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 53 900 kr 64 900 kr
45-54 61 200 kr 65 200 kr
55-64 62 000 kr 62 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 600 kr 64 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 55 500 kr 36 200 kr
45-54 61 600 kr 38 600 kr
55-64 62 000 kr 38 400 kr
65-66 64 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 61 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 58 300 kr 57 400 kr - kr
Norra Mellansverige 55 300 kr 56 100 kr - kr
Riket 61 000 kr 60 600 kr 64 900 kr
Småland med öarna 61 200 kr 60 400 kr - kr
Stockholm 65 000 kr 65 000 kr - kr
Sydsverige 56 600 kr 55 800 kr 60 000 kr
Västsverige 65 000 kr 63 500 kr 71 900 kr
Östra Mellansverige 63 900 kr 63 300 kr - kr
Övre Norrland 51 800 kr 51 800 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef, ligger på 71 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef, ligger på 51 800 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor i Övre Norrland.

Variationer i lön inom Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Förskolechef 45 200 kr 48 100 kr
Föreståndare för förskola 45 200 kr 48 100 kr
Föreståndare för daghem 45 200 kr 48 100 kr
Föreståndare för barnhem 45 200 kr 48 100 kr
Biträdande rektor förskola 45 200 kr 48 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en Apotekschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken