Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Biträdande rektor förskola?

Medellönen för en Biträdande rektor förskola är

46 800 kr

i månaden.

Medellöner för Biträdande rektor förskola

Snittlön
Snittlön 46 800 kr
Man
Män 52 500 kr
Kvinna
Kvinnor 46 500 kr

Så mycket tjänar en Biträdande rektor förskola i Sverige

Månadslönen för en Biträdande rektor förskola i Sverige är i snitt 46 800 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Biträdande rektor förskola arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Förskolechef, Rektor förskola och Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Biträdande rektor förskola?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Biträdande rektor förskola på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd förvaltningschef, mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom förskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en förskola eller annan verksamhet som bedriver barnomsorg. Övervakar barnens utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Biträdande rektor förskola tjänar?

Känner du en Biträdande rektor förskola? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Biträdande rektor förskola

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Biträdande rektor förskola löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 700 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Biträdande rektor förskola Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 42 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 44 900 kr 42 800 kr
35-44 48 200 kr 48 400 kr
45-54 50 700 kr 51 400 kr
55-64 52 800 kr 54 700 kr
65-66 55 600 kr 50 700 kr
Genomsnitt 50 800 kr 50 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Biträdande rektor förskola Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 44 700 kr 32 300 kr
35-44 48 200 kr 37 000 kr
45-54 50 700 kr 39 600 kr
55-64 52 900 kr 39 400 kr
65-66 55 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 50 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 200 kr 41 700 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 49 600 kr 49 800 kr 48 800 kr
Norra Mellansverige 48 400 kr 48 500 kr 46 100 kr
Riket 50 800 kr 50 800 kr 50 800 kr
Småland med öarna 50 300 kr 50 200 kr 52 200 kr
Stockholm 54 100 kr 54 100 kr 54 100 kr
Sydsverige 48 500 kr 48 500 kr 49 300 kr
Västsverige 51 800 kr 51 900 kr 49 900 kr
Östra Mellansverige 50 300 kr 50 300 kr 49 200 kr
Övre Norrland 49 600 kr 49 500 kr 51 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som biträdande rektor förskola, ligger på 55 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 54 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som biträdande rektor förskola, ligger på 39 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 41 700 kr.

Variationer i lön inom Biträdande rektor förskola

Yrkestitel Kvinna Man
Förskolechef 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för fritidshem 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för förskola 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för daghem 46 500 kr 52 500 kr
Föreståndare för barnhem 46 500 kr 52 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Biträdande rektor förskola

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Biträdande rektor förskola

Visste du att en Biträdande rektor förskola i snitt har liknande lön som en Enhetschef äldreomsorg?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Biträdande rektor förskola inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken