{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef är
45 300 kr
i månaden.

Medellöner för Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 45 300 kr
Man
Män 48 100 kr
Kvinna
Kvinnor 45 200 kr

Så mycket tjänar en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef i Sverige

En Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 45 300 kr i månadslön.

Lönen för en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Förskolechef , Rektor förskola  och Fritidshemsföreståndare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd förvaltningschef, mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom förskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en förskola eller annan verksamhet som bedriver barnomsorg. Övervakar barnens utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 900 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 41 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 43 800 kr - kr
35-44 46 900 kr 47 700 kr
45-54 49 200 kr 50 000 kr
55-64 51 600 kr 52 900 kr
65-66 53 300 kr 52 400 kr
Genomsnitt 49 400 kr 50 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 43 800 kr 31 400 kr
35-44 46 900 kr 36 200 kr
45-54 49 200 kr 38 600 kr
55-64 51 700 kr 38 400 kr
65-66 53 300 kr 40 300 kr
Genomsnitt 49 500 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 200 kr 40 900 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 48 100 kr 48 100 kr 47 400 kr
Norra Mellansverige 47 000 kr 47 100 kr 44 500 kr
Riket 49 500 kr 49 400 kr 50 000 kr
Småland med öarna 49 200 kr 49 100 kr 51 200 kr
Stockholm 53 000 kr 53 000 kr 52 900 kr
Sydsverige 47 300 kr 47 300 kr 48 700 kr
Västsverige 50 400 kr 50 400 kr 50 500 kr
Östra Mellansverige 48 600 kr 48 600 kr 49 000 kr
Övre Norrland 48 300 kr 48 200 kr 50 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef, ligger på 54 700 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef, ligger på 40 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Förskolechef 45 200 kr 48 100 kr
Föreståndare för förskola 45 200 kr 48 100 kr
Föreståndare för daghem 45 200 kr 48 100 kr
Föreståndare för barnhem 45 200 kr 48 100 kr
Biträdande rektor förskola 45 200 kr 48 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Visste du att en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Enhetschef äldreomsorg?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken