{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Borgerlig officiant?

Medellönen för en Borgerlig officiant är

31 500 kr

i månaden.

Medellöner för Borgerlig officiant

Snittlön
Snittlön 31 500 kr
Man
Män 32 300 kr
Kvinna
Kvinnor 30 700 kr

Så mycket tjänar en Borgerlig officiant i Sverige

Månadslönen för en Borgerlig officiant i Sverige är i snitt 31 500 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Borgerlig officiant arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Begravningsentreprenör, Krematorietekniker och Begravningsrådgivare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Borgerlig officiant?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Borgerlig officiant på följande sätt:
Förbereder, arrangerar och utför uppgifter i sam­band med begravningsceremonier, jordfästningar, kremeringar och gravsättningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Borgerlig officiant tjänar?

Känner du en Borgerlig officiant? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Borgerlig officiant

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Borgerlig officiant löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 31 800 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 700 kr 32 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Borgerlig officiant Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 32 600 kr 44 300 kr
55-64 30 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Borgerlig officiant Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 500 kr 30 700 kr 32 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 33 600 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som borgerlig officiant, ligger på 33 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som borgerlig officiant, ligger på 30 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Borgerlig officiant

Yrkestitel Kvinna Man
Begravningsentreprenör 30 700 kr 32 300 kr
Begravningsrådgivare 30 700 kr 32 300 kr
Krematorietekniker 30 700 kr 32 300 kr
Borgerlig vigselförrättare 30 700 kr 32 300 kr
Mystery shopper 30 000 kr 31 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Borgerlig officiant

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Borgerlig officiant

Visste du att en Borgerlig officiant i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Borgerlig officiant inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken