{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bostadsuthyrare?

Medellönen för en Bostadsuthyrare är

33,000 kr

i månaden.

Medellöner för Bostadsuthyrare

Snittlön
Snittlön 33,000 kr
Man
Män 33,400 kr
Kvinna
Kvinnor 32,900 kr

Så mycket tjänar en Bostadsuthyrare i Sverige

Månadslönen för en Bostadsuthyrare i Sverige är i snitt 33,000 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Bostadsuthyrare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Bostadsuthyrare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Administrativ assistent, Kanslist och Registrator.

Vad gör en Bostadsuthyrare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bostadsuthyrare på följande sätt:
Utför annat kontorsarbete än inom 4111–4117 Exempel på arbetsuppgifter: Sköter löpande ärenden inom administration. Kontrollerar, kompletterar, registrerar, besvarar förfrågningar m.m. Skriver protokoll, brev, tabeller och andra dokument. Gör uträkningar och avstämningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bostadsuthyrare tjänar?

Känner du en Bostadsuthyrare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bostadsuthyrare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bostadsuthyrare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 25,800 kr 25,800 kr
25-34 31,100 kr 32,200 kr
35-44 33,500 kr 37,300 kr
45-54 36,300 kr 36,700 kr
55-64 34,400 kr 35,100 kr
65-66 39,200 kr - kr
Genomsnitt 33,600 kr 34,000 kr

 

Ålder Genomsnitt Bostadsuthyrare Genomsnitt alla yrken
18-24 25,800 kr 28,100 kr
25-34 31,400 kr 35,200 kr
35-44 34,700 kr 41,000 kr
45-54 36,400 kr 44,300 kr
55-64 34,500 kr 42,300 kr
65-66 38,700 kr 38,200 kr
Genomsnitt 33,700 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 25,100 kr 25,200 kr
25-34 29,500 kr 29,600 kr
35-44 31,800 kr 32,100 kr
45-54 32,500 kr 33,300 kr
55-64 32,200 kr 32,600 kr
65-66 32,100 kr 33,100 kr
Genomsnitt 31,500 kr 31,400 kr

 

Ålder Genomsnitt Bostadsuthyrare Genomsnitt alla yrken
18-24 25,100 kr 26,000 kr
25-34 29,500 kr 32,300 kr
35-44 31,900 kr 37,000 kr
45-54 32,600 kr 39,600 kr
55-64 32,300 kr 39,400 kr
65-66 32,200 kr 41,000 kr
Genomsnitt 31,500 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29,800 kr 29,400 kr 31,300 kr
Norra Mellansverige 31,700 kr 31,400 kr 32,600 kr
Östra Mellansverige 34,700 kr 34,300 kr 35,700 kr
Övre Norrland 31,400 kr 28,800 kr - kr
Riket 33,700 kr 33,600 kr 34,000 kr
Småland med öarna 33,500 kr 33,000 kr 35,700 kr
Stockholm 35,300 kr 35,600 kr 34,400 kr
Sydsverige 32,100 kr 31,800 kr 33,200 kr
Västsverige 33,100 kr 33,400 kr 32,600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30,500 kr 30,500 kr 30,200 kr
Norra Mellansverige 30,400 kr 30,600 kr 29,500 kr
Östra Mellansverige 30,700 kr 30,700 kr 30,600 kr
Övre Norrland 30,600 kr 30,500 kr 30,700 kr
Riket 31,500 kr 31,500 kr 31,400 kr
Småland med öarna 30,600 kr 30,700 kr 30,500 kr
Stockholm 34,200 kr 34,100 kr 34,600 kr
Sydsverige 30,900 kr 31,000 kr 30,300 kr
Västsverige 31,500 kr 31,600 kr 31,100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bostadsuthyrare, ligger på 49,600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 48,800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bostadsuthyrare, ligger på 24,000 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom Bostadsuthyrare

Yrkestitel Kvinna Man
Ekonomiassistent 34,000 kr 35,700 kr
Redovisningskonsult 34,000 kr 35,700 kr
Löneadministratör 35,600 kr 37,600 kr
Mäklarassistent 36,700 kr 38,900 kr
Medicinsk sekreterare 29,600 kr 29,900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bostadsuthyrare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Bostadsuthyrare

Visste du att en Bostadsuthyrare i snitt har liknande lön som en Sfi lärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Bostadsuthyrare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken