{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Chefsöverläkare?

Medellönen för en Chefsöverläkare är

54 100 kr

i månaden.

Medellöner för Chefsöverläkare

Snittlön
Snittlön 54 100 kr
Man
Män 62 800 kr
Kvinna
Kvinnor 52 000 kr

Så mycket tjänar en Chefsöverläkare i Sverige

I Sverige tjänar en Chefsöverläkare i snitt 54 100 kr i månadslön.

Beroende på var en Chefsöverläkare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki, VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki och Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Chefsöverläkare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Chefsöverläkare på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom hälso- och sjukvård. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Chefsöverläkare tjänar?

Känner du en Chefsöverläkare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Chefsöverläkare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Chefsöverläkare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 000 kr - kr
35-44 44 900 kr 51 200 kr
45-54 52 600 kr - kr
55-64 54 100 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 49 300 kr 61 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefsöverläkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 39 600 kr 35 200 kr
35-44 46 300 kr 41 000 kr
45-54 56 900 kr 44 300 kr
55-64 56 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 52 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45 000 kr 46 700 kr
35-44 50 300 kr 58 900 kr
45-54 53 900 kr 65 700 kr
55-64 55 100 kr 70 400 kr
65-66 61 700 kr 66 500 kr
Genomsnitt 53 100 kr 63 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefsöverläkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 45 400 kr 32 300 kr
35-44 52 200 kr 37 000 kr
45-54 56 000 kr 39 600 kr
55-64 57 200 kr 39 400 kr
65-66 62 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 55 000 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 52 000 kr 49 300 kr 61 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 53 600 kr 52 400 kr 57 600 kr
Sydsverige 50 100 kr 48 200 kr - kr
Västsverige 49 600 kr 48 700 kr - kr
Östra Mellansverige - kr 44 500 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 200 kr 51 000 kr 55 800 kr
Norra Mellansverige 51 000 kr 49 800 kr 58 000 kr
Riket 55 000 kr 53 100 kr 63 400 kr
Småland med öarna 51 700 kr 51 300 kr 53 700 kr
Stockholm 62 600 kr 58 800 kr 77 000 kr
Sydsverige 58 000 kr 54 400 kr 71 600 kr
Västsverige 53 500 kr 52 700 kr 57 000 kr
Östra Mellansverige 55 700 kr 53 800 kr 64 600 kr
Övre Norrland 48 500 kr 48 400 kr 49 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som chefsöverläkare, ligger på 97 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 79 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som chefsöverläkare, ligger på 37 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Chefsöverläkare

Yrkestitel Kvinna Man
Vårdenhetschef 69 800 kr - kr
Sjukvårdsföreståndare 69 800 kr - kr
Sjuksköterska avdelningsföreståndare 69 800 kr - kr
Sjukhemschef 69 800 kr - kr
Primärvårdschef 69 800 kr - kr

Sök lönestatistik för alla yrken