{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Chefsöverläkare?

Medellönen för en Chefsöverläkare är
51 200 kr
i månaden.

Medellöner för Chefsöverläkare

Snittlön
Snittlön 51 200 kr
Man
Män 58 000 kr
Kvinna
Kvinnor 49 600 kr

Så mycket tjänar en Chefsöverläkare i Sverige

En Chefsöverläkare i Sverige tjänar i snitt 51 200 kr i månadslön.

Lönen för en Chefsöverläkare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Chefsöverläkare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Chefsöverläkare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki , VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki  och Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Chefsöverläkare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Chefsöverläkare på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom hälso- och sjukvård. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Chefsöverläkare tjänar?

Känner du en Chefsöverläkare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Chefsöverläkare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Chefsöverläkare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 500 kr - kr
35-44 43 700 kr 44 900 kr
45-54 47 100 kr 61 900 kr
55-64 49 600 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45 800 kr 51 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefsöverläkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 39 000 kr 33 800 kr
35-44 44 100 kr 39 600 kr
45-54 49 300 kr 42 700 kr
55-64 51 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 47 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 44 700 kr 47 300 kr
35-44 49 300 kr 56 200 kr
45-54 52 100 kr 63 700 kr
55-64 53 400 kr 69 600 kr
65-66 55 400 kr 71 400 kr
Genomsnitt 51 600 kr 61 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefsöverläkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 45 400 kr 31 400 kr
35-44 50 800 kr 36 200 kr
45-54 54 300 kr 38 600 kr
55-64 55 400 kr 38 400 kr
65-66 58 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 53 500 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 47 000 kr 45 800 kr 51 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 48 400 kr 47 000 kr 56 700 kr
Sydsverige 47 500 kr 47 400 kr - kr
Västsverige 42 100 kr 42 500 kr - kr
Östra Mellansverige 44 100 kr 42 500 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 49 900 kr 48 800 kr 53 800 kr
Norra Mellansverige 50 200 kr 49 000 kr 57 400 kr
Riket 53 500 kr 51 600 kr 61 800 kr
Småland med öarna 50 600 kr 49 800 kr 54 300 kr
Stockholm 61 100 kr 57 100 kr 76 500 kr
Sydsverige 56 300 kr 52 900 kr 70 600 kr
Västsverige 51 700 kr 51 100 kr 54 300 kr
Östra Mellansverige 54 100 kr 52 300 kr 61 900 kr
Övre Norrland 46 800 kr 46 700 kr 47 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som chefsöverläkare, ligger på 94 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 76 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som chefsöverläkare, ligger på 37 500 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Chefsöverläkare

Yrkestitel Kvinna Man
Vårdenhetschef 68 500 kr 85 500 kr
Sjukvårdsföreståndare 68 500 kr 85 500 kr
Sjuksköterska avdelningsföreståndare 68 500 kr 85 500 kr
Sjukhemschef 68 500 kr 85 500 kr
Primärvårdschef 68 500 kr 85 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken