{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD inom bygg och anläggning?

Medellönen för en VD inom bygg och anläggning är

54 300 kr

i månaden.

Medellöner för VD inom bygg och anläggning

Snittlön
Snittlön 54 300 kr
Man
Män 54 100 kr
Kvinna
Kvinnor 55 800 kr

Så mycket tjänar en VD inom bygg och anläggning i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD inom bygg och anläggning tjänar 54 300 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD inom bygg och anläggning kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD inom bygg och anläggning så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som VD, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki, Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef och Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef.

Vad gör en VD inom bygg och anläggning?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD inom bygg och anläggning på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom byggnads-, anläggnings- eller gruvverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en byggarbetsplats, anläggning eller gruva.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD inom bygg och anläggning tjänar?

Känner du en VD inom bygg och anläggning? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD inom bygg och anläggning

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD inom bygg och anläggning löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 500 kr 49 900 kr
35-44 53 000 kr 58 500 kr
45-54 64 800 kr 54 400 kr
55-64 - kr 52 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55 800 kr 54 100 kr

 

Ålder Genomsnitt VD inom bygg och anläggning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 49 800 kr 35 200 kr
35-44 57 800 kr 41 000 kr
45-54 55 000 kr 44 300 kr
55-64 52 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 54 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 62 900 kr 55 700 kr

 

Ålder Genomsnitt VD inom bygg och anläggning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 55 500 kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 59 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 100 kr - kr 52 000 kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 54 300 kr 55 800 kr 54 100 kr
Småland med öarna 55 700 kr - kr 55 600 kr
Stockholm 56 600 kr 58 000 kr 56 400 kr
Sydsverige 57 600 kr - kr 57 700 kr
Västsverige 57 000 kr - kr 57 300 kr
Östra Mellansverige 52 300 kr - kr 52 100 kr
Övre Norrland 56 800 kr 53 200 kr 57 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 59 800 kr 62 900 kr 55 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 59 800 kr 62 900 kr 55 700 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd inom bygg och anläggning, ligger på 65 500 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd inom bygg och anläggning, ligger på 49 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 49 900 kr.

Variationer i lön inom VD inom bygg och anläggning

Yrkestitel Kvinna Man
Produktionschef bygg 76 500 kr 81 600 kr
Platschef inom bygg och anläggning 76 500 kr 81 600 kr
Byggmästare 76 500 kr 81 600 kr
Gruvchef 55 800 kr 54 100 kr
Byggplatschef 55 800 kr 54 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD inom bygg och anläggning

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD inom bygg och anläggning

Visste du att en VD inom bygg och anläggning i snitt har liknande lön som en Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD inom bygg och anläggning inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken