{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Produktionschef bygg?

Medellönen för en Produktionschef bygg är

81 000 kr

i månaden.

Medellöner för Produktionschef bygg

Snittlön
Snittlön 81 000 kr
Man
Män 81 600 kr
Kvinna
Kvinnor 76 500 kr

Så mycket tjänar en Produktionschef bygg i Sverige

En Produktionschef bygg i Sverige tjänar i snitt 81 000 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Produktionschef bygg arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Platschef inom bygg och anläggning, Gruvchef, funktions- eller mellanchef och Byggplatschef, funktions- eller mellanchef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Produktionschef bygg?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Produktionschef bygg på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bygg, anläggning och gruva, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Produktionschef bygg tjänar?

Känner du en Produktionschef bygg? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Produktionschef bygg

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Produktionschef bygg löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 67 900 kr
35-44 72 400 kr 76 700 kr
45-54 81 500 kr 83 400 kr
55-64 - kr 90 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 76 500 kr 81 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Produktionschef bygg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 66 700 kr 35 200 kr
35-44 75 900 kr 41 000 kr
45-54 83 100 kr 44 300 kr
55-64 89 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 81 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Produktionschef bygg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 81 000 kr 76 500 kr 81 600 kr
Småland med öarna 80 300 kr - kr - kr
Stockholm 86 700 kr 83 000 kr 87 400 kr
Sydsverige 77 000 kr - kr 77 600 kr
Västsverige 79 900 kr - kr 80 100 kr
Östra Mellansverige 73 000 kr - kr 74 600 kr
Övre Norrland 79 900 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som produktionschef bygg, ligger på 90 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som produktionschef bygg, ligger på 66 700 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Produktionschef bygg

Yrkestitel Kvinna Man
Platschef inom bygg och anläggning 76 500 kr 81 600 kr
Byggmästare 76 500 kr 81 600 kr
VD inom bygg och anläggning 55 800 kr 54 100 kr
Gruvchef 55 800 kr 54 100 kr
Byggplatschef 55 800 kr 54 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Produktionschef bygg

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken