{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Platschef inom bygg och anläggning?

Medellönen för en Platschef inom bygg och anläggning är
78 000 kr
i månaden.

Medellöner för Platschef inom bygg och anläggning

Snittlön
Snittlön 78 000 kr
Man
Män 78 500 kr
Kvinna
Kvinnor 75 000 kr

Så mycket tjänar en Platschef inom bygg och anläggning i Sverige

En Platschef inom bygg och anläggning i Sverige tjänar i snitt 78 000 kr i månadslön.

Lönen för en Platschef inom bygg och anläggning kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Platschef inom bygg och anläggning så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Platschef inom bygg och anläggning ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Produktionschef bygg , Gruvchef, funktions- eller mellanchef  och Byggplatschef, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Platschef inom bygg och anläggning?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Platschef inom bygg och anläggning på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bygg, anläggning och gruva, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Platschef inom bygg och anläggning tjänar?

Känner du en Platschef inom bygg och anläggning? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Platschef inom bygg och anläggning

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Platschef inom bygg och anläggning löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 60 800 kr
35-44 71 500 kr 76 700 kr
45-54 79 900 kr 81 400 kr
55-64 - kr 82 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 75 000 kr 78 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Platschef inom bygg och anläggning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 60 100 kr 33 800 kr
35-44 75 600 kr 39 600 kr
45-54 81 200 kr 42 700 kr
55-64 82 300 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 78 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Platschef inom bygg och anläggning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 78 000 kr 75 000 kr 78 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 84 800 kr 82 300 kr 85 300 kr
Sydsverige 70 800 kr - kr 70 300 kr
Västsverige 79 000 kr - kr 79 700 kr
Östra Mellansverige 73 800 kr - kr 75 400 kr
Övre Norrland 70 400 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som platschef inom bygg och anläggning, ligger på 85 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som platschef inom bygg och anläggning, ligger på 60 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Platschef inom bygg och anläggning

Yrkestitel Kvinna Man
Produktionschef bygg 75 000 kr 78 500 kr
Byggmästare 75 000 kr 78 500 kr
VD inom bygg och anläggning 53 200 kr 51 100 kr
Gruvchef 53 200 kr 51 100 kr
Byggplatschef 53 200 kr 51 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Platschef inom bygg och anläggning

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Platschef inom bygg och anläggning

Visste du att en Platschef inom bygg och anläggning i snitt har liknande lön som en Utvecklingschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Platschef inom bygg och anläggning inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken