Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Byggplatschef?

Medellönen för en Byggplatschef är

54 300 kr

i månaden.

Medellöner för Byggplatschef

Snittlön
Snittlön 54 300 kr
Man
Män 54 100 kr
Kvinna
Kvinnor 55 800 kr

Så mycket tjänar en Byggplatschef i Sverige

Månadslönen för en Byggplatschef i Sverige är i snitt 54 300 kr.

Beroende på var en Byggplatschef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Byggplatschef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki, VD inom bygg och anläggning och Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Byggplatschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Byggplatschef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom byggnads-, anläggnings- eller gruvverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en byggarbetsplats, anläggning eller gruva.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Byggplatschef tjänar?

Känner du en Byggplatschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Byggplatschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Byggplatschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 500 kr 49 900 kr
35-44 53 000 kr 58 500 kr
45-54 64 800 kr 54 400 kr
55-64 - kr 52 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55 800 kr 54 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Byggplatschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 49 800 kr 35 200 kr
35-44 57 800 kr 41 000 kr
45-54 55 000 kr 44 300 kr
55-64 52 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 54 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 62 900 kr 55 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Byggplatschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 55 500 kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 59 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 100 kr - kr 52 000 kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 54 300 kr 55 800 kr 54 100 kr
Småland med öarna 55 700 kr - kr 55 600 kr
Stockholm 56 600 kr 58 000 kr 56 400 kr
Sydsverige 57 600 kr - kr 57 700 kr
Västsverige 57 000 kr - kr 57 300 kr
Östra Mellansverige 52 300 kr - kr 52 100 kr
Övre Norrland 56 800 kr 53 200 kr 57 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 59 800 kr 62 900 kr 55 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 59 800 kr 62 900 kr 55 700 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som byggplatschef, ligger på 65 500 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som byggplatschef, ligger på 49 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 49 900 kr.

Variationer i lön inom Byggplatschef

Yrkestitel Kvinna Man
Produktionschef bygg 76 500 kr 81 600 kr
Platschef inom bygg och anläggning 76 500 kr 81 600 kr
Byggmästare 76 500 kr 81 600 kr
VD inom bygg och anläggning 55 800 kr 54 100 kr
Gruvchef 55 800 kr 54 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Byggplatschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Byggplatschef

Visste du att en Byggplatschef i snitt har liknande lön som en Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Byggplatschef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken