{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef är
51 200 kr
i månaden.

Medellöner för Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 51 200 kr
Man
Män 51 100 kr
Kvinna
Kvinnor 53 200 kr

Så mycket tjänar en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef i Sverige

En Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 51 200 kr i månadslön.

Lönen för en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki , VD inom bygg och anläggning  och Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom byggnads-, anläggnings- eller gruvverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en byggarbetsplats, anläggning eller gruva.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45 300 kr - kr
35-44 51 500 kr 57 000 kr
45-54 60 200 kr 50 900 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 200 kr 51 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 56 500 kr 39 600 kr
45-54 51 400 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 51 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 62 500 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 50 900 kr - kr 50 800 kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 51 200 kr 53 200 kr 51 100 kr
Småland med öarna 54 100 kr - kr 54 000 kr
Stockholm 49 800 kr 58 500 kr 49 200 kr
Sydsverige 57 500 kr - kr 58 300 kr
Västsverige 54 400 kr - kr 54 600 kr
Östra Mellansverige 59 400 kr - kr 59 800 kr
Övre Norrland 52 900 kr - kr 54 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 62 500 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 62 500 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef, ligger på 67 200 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef, ligger på 44 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 45 300 kr.

Variationer i lön inom Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Produktionschef bygg 75 000 kr 78 500 kr
Platschef inom bygg och anläggning 75 000 kr 78 500 kr
Byggmästare 75 000 kr 78 500 kr
Gruvchef 53 200 kr 51 100 kr
Byggplatschef 53 200 kr 51 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Visste du att en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Chefsöverläkare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken